Trợ giúp thiện nguyện

Đem tiếng cười cho trẻ em có HIV

5738a - Hơn 50 trẻ em có HIV tại trung tâm Tam Bình đã có được một ngày vui vẻ mà các bạn trẻ của Nhóm kết nối và chia sẻ thông tin ICS đem đến.....xem thêm