"Liệu Jesus có kỳ thị không?"

"Liệu Jesus có kỳ thị không?"

Chủ đề:

5052a - Phong trào giáo hội tự do tung ra một cuộc vận động với nội dung hỏi mọi người rằng có phải Jesus kỳ thị chống lại những người khác hay không?

Giáo hội "The Metropolitan Community Church" (MCC), một giáo đoàn phát triển trên hơn 20 quốc gia, đang mạnh mẽ gắn bó với quyền đồng tính và ủng hộ hôn nhân đồng tính.

Năm giáo xứ của họ tại Texas sáng tạo ra hai bích chương. mỗi cái khẳng định những câu chuyện trong kinh thánh cho thấy Jesus không phản đối đồng tính luyến ái.

Hai bích chương do giáo hội sáng tạo

MCC khẳng định những đoạn trong Mathew 8:5-13Luke 7:1-10 chỉ vào những người Bách đầu quân (người chỉ huy 100 quân nhân) là đồng tính, rằng từ "pais" diễn tả nô lệ bệnh hoạn của họ là một từ cổ Hy lạp dùng chỉ bạn tình đồng tính. Trong câu chuyện, Jesus chữa lành cho người đàn ông, mà theo quan điểm của MCC cho thấy Jesus không kỳ thị người đồng tính nam.

Ở đoạn khác, Act 8:26-40, cho thấy Philip đang làm phép rửa cho một quan hoạn, MCC khẳng định rằng rõ ràng quan hoạn là người đồng tính nam.

Tuyên bố trên trang nhà của giáo hội viết:

"Xuyên qua lịch sử Cơ đốc giáo, nhiều tổ chức tôn giáo đã dùng diễn dịch của họ lên kinh thánh để bào chửa cho sự kỳ thị chống lại phụ nữ, chống lại những sắc dân thiểu số vô thần và chống lại những người có sự khác biệt về khuynh hướng tính dục cũng như giới tính xác định.

"Người với đức tin có thể không nghĩ rằng Jesus kỳ thị, nhưng chưa bao giờ có ai đặt câu hỏi. Nhiều người vẫn duy trì đức tin kỳ thị đó không phải vì nó đúng, nhưng vì họ chưa bao giờ thẩm định đức tin của họ một cách cặn kẽ tường tận.

"Phong trào này đặt câu hỏi và khai màn cho cuộc đối thoại về câu hỏi: 'Liệu Jesus có kỳ thị không?'. Quan điểm của chúng tôi kỳ thị không là thành phần nào trong thông điệp của Jesus và cũng không là một phần nào trong những sự tốt nhất của giáo hội Cơ đốc. Phong trào này tìm kiếm sự giảng dạy cho tín hữu xuyên qua đối thoại và thảo luận thân mật".

©
(Lược thuật theo PinkNews)