Hạ viện Hawaii thông qua luật Kết hợp Dân sự

Hạ viện Hawaii thông qua luật Kết hợp Dân sự

Chủ đề:

WSU.3373a - Dự luật mới cho phép các cặp đồng tính nam cũng như nữ sống tại Hawaii qua hình thức Kết hợp Dân sự được Hạ viện thông qua ngày hôm qua ngày hôm qua (12-2-2009) với tỷ số phiếu 33 -17.

Các phối ngẫu đồng tính phải nạp đơn xin chứng thư Kết hợp Dân sự theo ấn định bởi luật được ông Blake Oshiro thuộc đảng Dân chủ, lãnh đạo khối đa số tại Hạ viện đề xướng.

Dự luật cho phép các cặp đồng tính hưởng trọn vẹn quyền lợi của hôn nhân truyền thống. Luật cũng công nhận hình thức "Phối ngẫu Sống chung" (domestic partners) từ các nơi khác. "Hôn nhân đồng tính" từ nơi khác thì được công nhận như Kết hợp Dân sự tại nội địa.

Các vị thẩm phán, gồm cả những vị thẩm phám hồi hưu và giáo sĩ được quyền hợp pháp thực hiện các Kết hợp Dân sự này.


 

Hawaii là tiểu bang thứ 50 của Hoa kỳ

Dự luật cần được Thượng viện thông qua và Thống đốc tiểu bang ký lệnh ban hành thì mới trở thành luật có hiệu lực.

Năm ngoái dự tính hợp hiến dự luật này bị thất bại.

Năm 1998, cử tri Hawaii biểu quyết tu chính hiến pháp tiểu bang dành danh xưng "hôn nhân" cho các cặp dị tính, đã ngăn cản các Tòa tuyên phán về hôn nhân đồng tính.

Các cặp đồng tính và dị tính tại Hawaii đã từng được phép đang ký quan hệ hổ tương thừa kế với những phúc lợi khiêm nhượng.

Hiện tại, hôn nhân đồng tính hợp pháp tai hai tiểu bang Massachusetts và Connecticut, trong khi đó tại ba tiểu bang New Jersey, Vermont và New Hampshire có hình thức kết hợp dân sự được hưởng tất cả các quyền lợi như hôn nhân truyền thống của tiểu bang.

Theo PinkNews

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.