Hành vi đồng tính là trái luân lý và không được phép?

Hành vi đồng tính là trái luân lý và không được phép?

Chủ đề:
4713a - Nhà cầm quyền Ấn Độ xem ra đang nghĩ đến việc hợp pháp hoá việc đồng tính bằng cách bãi bỏ khoản luật 377 trong bộ Luật Hình Sự Ấn Độ. Bộ luật hình sự của một quốc gia bảo vệ những chuẩn mực luân lý tối thiểu của xã hội.

Mặc dù việc hợp pháp hoá đồng tính không làm cho nó trở nên đúng luân lý, nhưng nói chung người ta có thể dựa vào đó mà nghĩ rằng điều đó về phương diện luân lý là được phép làm. Chính quyền không được tạo ra cảm tưởng rằng đồng tính là được phép.

Hồng y Varkey Vithayathil
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ:
Hành vi đồng tính là trái luân lý và không được phép

Có những cá nhân, nam hoặc nữ, có xu hướng giới tính hướng về người đồng giới do thủ đắc bởi hoàn cảnh và một phần nhỏ trong số họ có xu hướng giới tính đó do bẩm sinh. Trong cả hai trường hợp, đó là một tình trạng bệnh lý, mà trường hợp bệnh do thủ đắc có thể đảo ngược bằng những phương pháp điều trị. Xã hội nói chung với sự trợ giúp của tôn giáo và chính quyền phải trợ giúp những người đồng tính để đưa họ trở về tình trạng bình thường và hội nhập vào đời sống gia đình. Không được ghét bỏ hoặc khai trừ những người đồng tính ra khỏi cộng đoàn hay xã hội. Trái lại, cộng đoàn, một thực thể mang tính luân lý, phải đối xử với họ bằng tình cảm thông và hiểu biết. Xã hội phải tìm ra phương tiện và cách thức để giúp những người này.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là hành vi đồng tính là hợp luân lý; những hành vi này tự bản chất là xấu. Cái gọi là hôn nhân đồng tính là trái luân lý trong bất kỳ bối cảnh nào; ở đó không có cả hôn nhân lẫn hành vi giao hợp. Quyền đồng tính là một cách dùng từ ngữ sai, cũng giống như không có quyền ăn cắp vặt hay giết người hàng loạt đối với một thiểu số người nói rằng họ có xu hướng bẩm sinh đi ăn cắp hoặc giết người. Ngay cả những người dị giới tính cũng không có quyền kết hôn nếu bất lực, điên loạn, và những người mắc những chứng bệnh hiểm nghèo và nan trị cũng không thể kết hôn.

Tạo ra cảm tưởng đồng tính là hợp luân lý sẽ đưa xã hội đến chỗ hỗn loạn giới tính kể cả việc lạm dụng tình dục trẻ em. Văn hoá Ấn Độ vốn được xây dựng trên nền tảng sự tự chủ và tiết chế. Không được phép để cho nó bị băng hoại bằng cách mở cửa cho sự phóng túng tính dục đang len lỏi vào trong văn hoá tiêu thụ của chúng ta.

Hồng y Varkey Vithayathil
Tổng giám mục Syro-Malabar
Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ

 
Nguồn: CBCI News
An Vi chuyển ngữ