Tiểu bang khởi tố Liên bang

Tiểu bang khởi tố Liên bang

Chủ đề:
4570a - Tiểu bang Massachusetts đã nạp khiếu kiện chốn lại luật "Bảo vệ Hôn nhân" của liên bang vì nó vi phạm Hiến pháp Hoa kỳ bằng cách dẫm chân lên thẩm quyền tiểu bang trong việc định nghĩa về hôn nhân cho cư dân của tiểu bang.

Đây là tiểu bang đầu tiên của Hoa kỳ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính năm 2004 và giờ đây là tiểu bang đầu tiên khởi kiện điều luật nhiều tranh cải của liên bang.

Luật Bảo vệ Hôn nhân (Defense of marriage Act = DOMA) ngăn cấm chính quyền liên bang đối xử với những quan hệ đồng tính ngang hàng với hôn nhân dị tính không cần biết nó được thực hiện và công nhận bởi tiểu bang.

Vụ kiện được khởi tố lên Tòa án Liên bang toạ lạc tại quận hạt Boston, do Chưởng lý Tiểu bang Martha Coakley đệ nạp, và rằng điều luật năm 1996 đã áp đặt các tiểu bang kỳ thị chống lại các cặp hôn nhân đồng tính về quyền hưởng những phúc lợi cấp liên bang.

Tiểu bang Massachusetts đệ nạp khiếu kiện luật DOMA của Liên bang

Khiếu kiện ghi rằng:

"Hạ viện Liên bang đã vượt quá thẩm quyền và hủy hoại các nổ lực của tiểu bang công nhận hôn nhân giữa những người đồng tính và hệ thống hóa các hành động chống lại người đồng tính".

Tuyên bố vào chiều ngày hôm qua, Chưởng lý Croakley nói:

"Massachusetts chỉ có một danh bậc cho người kết hôn, và chúng tôi quan niệm những người kết hôn đều bình đẳng và đồng nhất.

"Luật DOMA phân chia thành hai danh bậc khác nhau và tạo bất bình đẳng trong hôn nhân".

Nếu tiểu bang không tuân thủ theo luật DOMA, sẽ có nguy cơ mất đi nguồn tài trợ. Chính quyền liên bang từng cho tiểu bang Massachusetts biết là liên bang không thể triển khai chương trình Trợ giúp Y tế (medicaid) của tiểu bang cho những người nghèo đến với những người phối ngẫu đồng tính nghèo.

Tiểu bang cũng mất đi tài trợ về Dịch vụ Cựu Chiến binh nếu chôn cất phối ngẫu đồng tính của cựu chiến binh trong nghĩa trang.

Tổng thống Barack Obama hứa hẹn sẽ hủy bỏ luật DOMA trong cuộc vận động tuyển cử và gọi nó là "ghê tởm".

Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Tư pháp, ông Charles Miller nói Tổng thống "ủng hộ ngành lập pháp hủy bỏ luật Bảo vệ Hôn nhân bởi vì nó ngăn cấm những cặp LGBT được hưởng các phúc lợi và các quyền bình đẳng". Ông thêm trường hợp sẽ được tái xét.

©
(Lược thuật theo Reuters)