Giáo đường Do thái thực hiện nghi lễ cho các cặp đồng tính

Giáo đường Do thái thực hiện nghi lễ cho các cặp đồng tính

Chủ đề:
4410a - Giáo đường Do thái Sholom tại Pompano Beach, Florida, thông báo trên tờ báo Do thái địa phương chấp nhận thực hiện nghi thức "Lời hứa Tình yêu Do thái" cho các cặp đồng tính.

Chương trình của nhà thờ này là đầu tiên trong hình thức của bản xứ thực hiện nghi thức sau khi Hội đồng Liên hiệp Bảo thủ về Luật và Quy tắc Do thái thông qua năm 2006 cho phép các giáo sĩ quyền tự do.

Giáo sĩ Mark David của nhà thờ Sholom nói với báo Sun Sentiment:

"Mặc dù Florida không công nhận hôn nhân đồng tính, tôi cảm thấy rằng người đồng tính được quyền xứng đáng. Một người sống trong tình yêu thắm thiết chân thật có quyền biểu hiện và chia sẻ tình yêu của họ trong những cơ hội công cộng.

"Nó làm tôi buồn lắm vì động đến chiều sâu của tôi, tôi không thể giúp gì cho những người này. Tôi tin rằng tôn giáo mang con người gần lại với nhau".

Giáo đoàn Etz Chaim phía Nam Florida cũng có thực hiện nghi lễ cho các cặp đồng tính từ nhiều năm qua.

Trên trang nhà của Giáo đoàn Etz Chaim, nghi lễ này là một phần trong chương trình cung cấp môi trường nuôi dưỡng và giáo dục cho những người đồng tính Do thái, bao gồm cả chuyển giới tính, lưởng giới tính và dị tính tại miến Nam Florida.

Tuy nhiên, Giáo đường Sholom là là giáo đoàn bảo thủ đầu tiên thực hiện nghi lễ tại Nam Florida.

Trong khi một cặp đã có nghi lễ "Thề ước Tình yêu" với nhau không nhận được chứng thư hôn thú. họ vẫn trao đổi nhẫn cưới, nhắc lại lời thề và đập vỡ thủy tinh tượng trưng sự mong manh của tình yêu.

David hy vọng thông báo trên sẽ đem quan tâm đến các cặp đồng tính cũng như các cặp dị tính không muốn kết hôn theo nghi lễ truyền thống.

©
(Lược thuật theo Sun Sentiment)