Hạ viện Liên bang Hoa kỳ thông qua luật bảo vệ nạn nhân đồng tính

Hạ viện Liên bang Hoa kỳ thông qua luật bảo vệ nạn nhân đồng tính

Chủ đề:
4543a - "Luật Thúc đẩy Ngăn ngừa Tội ác Thù ghét" còn được gọi là Luật Matthew Shepard đã được Hạ viện Quốc hội Liên bang Hoa kỳ thông qua.
 
 
Luật này triển khai những Luật về Tội ác Thù ghét bao gồm những tội ác xãy ra mà nạn nhân là mục tiêu chỉ vì khuynh hướng tính duc, giới tính xác định, phái hoặc tình trạng bất khiển dụng của họ.
 
Có nghĩa là chính quyền liên bang được quyền truy tố trong phạm vi tiều bang nào có yêu cầu, hoặc những tiểu bang nào không chịu truy tố tội phạm.

Phiên bản trình lên Thượng viện sẽ được Thượng nghị sĩ Dân chủ Edward Kennedy tiểu bang Massachusetts giới thiệu.

 

Hạ viện Mỹ đã thông qua luật Matthew Shepard

Tổng thống Obama cho thấy dấu hiệu trước khi luật được biểu quyết rằng nếu luật đến văn phòng ông thì ông sẽ chuẩn phê ban hành. Ông nói:

"Tôi thiết tha yêu cầu thành viên cả hai phe hãy xúc tiến vấn đề quan trọng của quyền dân sự bằng cách thông qua đạo luật để bảo vệ công dân của chúng ta tránh khỏi những hành động bạo lực và bất bao dung". Ông thêm:

"Luật cũng cố thêm những bảo vệ cho quyền dân sự, đồng thời nó cũng bảo vệ quyền tự do ngôn luận và hiệp hội".

Luật được thông qua với tỷ số phiếu 249-175, được gọi tên là Luật Matthew Shepard, sau khi một thiếu niên đồng tính bị giết hại năm 1998.

Nữ dân biểu tiểu bang North Carolina buộc phải xin lỗi trong tuần này vì gọi việc giết người là "trò lừa" để đánh giá việc thông qua luật, bà nói Matthew Shepard bị giết trong một vụ cướp.

Dân biểu Cộng hòa bang Virginia, ông Foxx, sau đó nói bà ấy xử dụng "ngôn ngử kém chọn lựa", và thêm rằng những kẽ giết người xứng đáng nhận lấy hình phạt chung thân trong nhà tù.

Các nhóm phản đối cho rằng luật gây chia rẽ và có thể khiến các lãnh tụ tôn giáo bị truy tố. Dân biểu Cộng hòa Texas, Lamar Smith cho rằng luật "chia rẽ nước Mỹ" bằng cách bảo vệ những nhóm đặc biệt. Ông nói:

"Chúng ta cần phải chú tâm vào trọng điểm 'nước Mỹ đoàn kết', luật này có thể vi phạm hiến pháp và nên đánh đổ nó đi".

©
(Lược thuật theo PinkNews)