Tatchell nhắc nhỡ Phu nhân Thủ tướng Anh: "Gay chưa được kết hôn"

Tatchell nhắc nhỡ Phu nhân Thủ tướng Anh: "Gay chưa được kết hôn"

Chủ đề:
4529a - Nhà vận động cho quyền đồng tính Peter Tatchell đã nhắc nhỡ Bà Sarah Brown, Phu nhân Thủ tướng Anh, là những người đồng tính vẫn còn chưa thể kết hôn.

Bà Sarah tham dự diễu hành với Chủ tịch tổ chức Stonewall, ông Ben Summerskill và dân biểu đồng tính hiện thân Michael Cashman, với lá cờ Liên hiệp Anh "màu hồng" phất phới trong tay.

Cầm tấm bản ghi: "Gordon and Sarah can marry, gays can't" (Gordon và Sarah được kết hôn, người đồng tính thì không), Tatchell tiến tới gần Bà Sarah và ngõ lời cám ơn Bà đã tham dự cuộc diễu hành.

Peter Tatchell trong ngày diễu hành

Tatchell nói với PinkNews:

"Tôi đi chung và cám ơn Bà Sarah Brown vì sự hiện hiện trong ngày hôm nay. Tôi nhắc rằng Bà và Gordon đã có thể kết hôn nhưng người đồng tính thì không. 'Kết hợp dân sự' là một tiến bộ quan trọng nhưng nó vẫn không bình đẳng. Bà Sarah gật đầu và nói cám ơn".

Tatchell đã có hứa trước là sẽ giữ "thái độ tốt nhất" trong khi diễu hành.


(lược thuật theo PinkNews)