Tổng thống Obama kêu gọi hủy bỏ luật "Bảo vệ Hôn nhân"

Tổng thống Obama kêu gọi hủy bỏ luật "Bảo vệ Hôn nhân"

Chủ đề:
4400a - Tổng thống Barack Obama trong lúc ký phê chuẩn triển khai phúc lợi có giới hạn cho các nhân viên của liên bang là LGBT, nói rằng chỉ khi nào hủy bỏ được luật "Bảo vệ Hôn nhân" năm 1996 (DOMA) thì ông mới được phép gia tăng thêm phúc lợi, thí dụ như bảo hiểm sức khỏe.

Tổng thống cũng cám ơn những Dân biểu đồng tính hiện thân tại Hạ viện Liên bang, Tammy Baldwin và Barney Frank, đã lãnh đạo trong việc triển khai quyền của cộng đồng LGBT tại Hạ viện, bao gồm cả việc giớ thiệu đề luật cung cấp thêm phúc lợi mới nhân viên LBGT của liên bang.

Tổng thống Barack Obama

TT. Obama coi việc làm này trong sổ ghi nhớ là một "bước nhỏ", và thêm rằng ông gắn bó với việc hủy bỏ hoàn toàn luật "Bảo vệ Hôn nhân".