Chương trình phúc lợi liên bang dành cho đồng tính

Chương trình phúc lợi liên bang dành cho đồng tính

Chủ đề:
4374a - Tổng thống Obama triển khai phúc lợi cấp liên bang cho người phối ngẫu của các cặp đồng tính, nhưng các nhà bình luận cho rằng nó sẽ không vĩnh viễn và cũng có thể không bao gồm chăm sóc sức khỏe cũng như không áp dụng cho những ai phục vụ trong quân đội.

Theo tường thuật, Tổng thống sẽ ký vào ngày hôm nay như là tạo bình đẳng phúc lợi cho nhân viên Liên bang được ghi nhớ trong "sổ việc cần làm" của Tổng thống.

Sự nhân nhượng này xãy ra sau khi Bộ Tư pháp có quyết định trong tuần rồi duy trì luật "Bảo vệ Gia đình" và luật "Bảo vệ Hôn nhân".

Tuy nhiên, có sự nghi ngờ hành động này không có hiệu lực vĩnh viễn.

Obama được cho là có ý muốn trao phúc lợi liên bang cho phối ngẫu đồng tính.

Trong chương trình TV Rachel Maddow, Chuck Todd của đài NBC News cho rằng vì nó chỉ là sự kiện được "ghi trong sổ việc cần làm", rồi nó sẽ hết hạn khi Obama mãn nhiệm kỳ.

Trong khi đó, Avocate.com tường thuật phúc lợi sức khỏe không được bao gồm vì trở ngại pháp lý từ luật "Bảo vệ Hôn nhân".

Và cũng không rõ ràng lắm đối với những người phục trong quân đội Hoa kỳ, phối ngẫu của họ có được hưởng phúc lợi hay không, vì như vậy họ đã tự hiện thân là đồng tính và sẽ bị sa thải.

Luật "Bảo vệ Hôn nhân" cho phép các tiểu bang từ chối hôn nhân đồng tính thực hiện tại tiểu bang khác và ngăn cấm các cặp đồng tính được hưởng các phúc lợi của liên bang.

Sự bảo vệ luật của Bộ Tư pháp tuần rồi lợi dụng các hôn nhân với trẻ em và loạn luân như là một phần của tranh luận pháp lý, đã gây phẫn nộ những nhà hoạt động quyền đồng tính.

Những người khác tuyên bố đầy cảm tính rằng quyền đồng tính không quan trọng bằng quyền da đen, trong kỹ niệm vụ kiện Loving v/s Virginia đã đánh ngã luật chống hôn nhân giữa các màu da trong tiểu bang.

Hồi tháng Năm, Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton đã mở rộng phúc lợi bình đẳng cho phối ngẫu của nhân viên ngoại giao Mỹ đang phục vụ tại các trụ sở ở nước ngoài.

Howard Berman, Chánh văn phòng Sở Ngoại vụ đã yêu cầu bảo đảm các phúc lợi như dịch vụ y tế, thuyên chuyển giữa các trụ sở ngoại giao và huấn luyện về an toàn phải được cung cấp cho phối ngẫu của nhân viên đồng tính.

©
(Lược thuật theo PinkNews)