Bộ Tư Pháp duy trì luật DOMA chọc tức các tổ chức LGBT

Bộ Tư Pháp duy trì luật DOMA chọc tức các tổ chức LGBT

Chủ đề:
4339a - Trong lúc Washington DC bị mất nguyên cuối tuần cho những sự kiện LGBT Pride, các nhà lãnh tụ nhóm lớn nhất bênh vực LGBT, nhiều người sống tại DC, đã chỉ trích mạnh mẽ Ban Tham mưu của Obama vì văn kiện hồ sơ chính phủ về trường hợp một cặp ở California khiếu kiện luật "Bảo vệ Gia đình".

Trong cuộc vận động tuyển cử Tổng thống 2008, Tổng thống Obama phản đối luật "Bảo vệ Gia đình" (DOMA, Defense of Marriage Act) là kỳ thị và hứa sẽ làm việc để hủy bỏ nó hoàn toàn. Nhưng các viên chức Bộ Tư Pháp nói rằng họ trong vị thế bất khả kháng phải bảo vệ luật hiện hành của Liên bang khi nào nó vẫn còn nằm trong Sách Luật ở Tòa án, dù cho chính Tổng thống chống lại nó.

Bộ Tư pháp

Ủy ban Giám sát Nhân quyền, Tổ chức Pháp lý Lamda, Liên hiệp Công dân Mỹ Tự do và các tổ chức pháp lý, các tổ chức bênh vực quyền đồng tính, cùng ký tuyên bố chung hôm nay tố cáo tài liệu của chính phủ. Bản tuyên bố có đoạn ghi rằng:

"Chúng tôi rất ngạc nhiên và thất vọng vô cùng trong chiều hướng Ban Tham mưu của Obama bênh vực cái được gọi là DOMA chống lại trường hợp Smalt v, United States, một vụ khiếu kiện lên Tòa án Liên bang của cặp kết hôn đồng tính ở California, yêu cầu Chính phủ Liên bang đối xử với họ một cách công bằng về phúc lợi và sự bảo vệ từ Liên bang. Ban Tham mưu đã xử dụng quá nhiều những lổ hỏng luật pháp vào những lý luận như Ban Tham mưu của Bush từng làm. Những lý luận này đã bị nhiều Tòa Thượng thẩm các tiểu bang bác bỏ như là không hợp pháp và hoàn toàn kỳ thị".

Bộ Tư pháp gởi điện thư cho báo Politico đoạn tuyên bố ngắn sau đây để bào chữa cho hành động của họ:

"Theo thông lệ đối với những tình trạng hiện hữu, Bộ Tư pháp bảo vệ luật được ghi trong sách luật tại Tòa. Tổng thống từng nói ông ấy muốn nhìn thấy hiến pháp hủy bỏ luật DOMA bởi vì nó ngăn cấm những cặp LGBT được hưởng các quyền bình đẳng và các phúc lợi. Tuy nhiên, cho đến khi nào Hạ viện thông qua việc hủy bỏ luật, thì Ban Tham mưu sẽ vẫn phải tiếp tục bảo vệ tình trang hiện hữu của nó khi có sự khiếu kiện trong hệ thống Tư pháp".

Trên trang AmericaBlog dẫn chứng những ví dụ đặc biệt mà các Ban Tham mưu từ chối bảo vệ những luật mà họ tin rằng nó vi hiến.

©
(Lược thuật theo GayPolitics)