678 tỷ đồng dành cho công tác phòng chống HIV/AIDS

678 tỷ đồng dành cho công tác phòng chống HIV/AIDS

Chủ đề:
4361a - Theo Bộ Y tế, năm 2009, tổng kinh phí dành cho công tác phòng chống HIV/AIDS là 678 tỷ đồng; mục tiêu là đến cuối năm nay, phấn đấu có: - 35% số huyện thực hiện chương trình tiếp cận cộng đồng và phân phát bơm kim tiêm; 

- 52% số huyện thực hiện chương trình khuyến khích sử dụng bao cao su cho nhóm người bán dâm;

- 32.000 bệnh nhân AIDS được tiếp cận với thuốc điều trị ARV; và

- 100% cán bộ bị phơi nhiễm được điều trị dự phòng lây nhiễm HIV...

Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 (vừa được Chính phủ phê duyệt) cũng đề ra mục tiêu, có ít nhất:

- 50% trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các chính sách xã hội; ít nhất có

- 50% số phụ huynh học sinh, giáo viên của các cơ sở giáo dục, và

- 70% nhà quản lý làm việc với trẻ em trong lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động - thương binh - xã hội có kiến thức cơ bản về dự phòng lây nhiễm HIV.

PV
Nguồn: Sức khỏe & Đời sống