Cuộc chiến hôn nhân đồng tính sẽ đưa ra trưng cầu dân ý

Cuộc chiến hôn nhân đồng tính sẽ đưa ra trưng cầu dân ý

Chủ đề:

4206a - Tòa Thượng thẩm California đã bảo vệ Luật 8. Quyết định đó chạm phải sự thất vọng, nên không ngạc nhiên mấy khi những nhà hoạt động bênh vực hôn nhân đồng tính thề sẽ tiếp tục tranh đấu.  

Các nhà vận động nói rằng quyết định của Tòa duy trì hiệu lực của 18.000 cặp kết hôn thực hiện trước ngày bầu cử đã tạo nên "sự phân biệt giai cấp" trong tiểu bang.

Theo kế hoạch, vấn đề sẽ được đưa vào cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11-2010 thay vì phải chờ đợi đến năm 2012. Chiến dịch được nhiệt liệt ủng hộ bởi thành viên của Equality California (EQCA) và Courage Campaign.

Để được trưng cầu dân ý như vậy, những nhà vận động phải thu đủ gần 700,000 chử ký ủng hộ.

Gia đình đồng tính trong cảnh bị từ chối

Thị trưởng San Francisco, Gavin Newsom, người sẽ được đảng Dân chủ đề cử tranh chức Thống đốc Tiểu bang với Thống đốc đượng nhiệm Arnold Schwarzenegger vào năm tới, bày tỏ ông rất vui nhìn thấy vấn đề được đưa vào cuộc bầu phiếu phổ thông. Ông nói:

"Bây giờ là cơ hội cho chúng ta đến với mọi người, tiếp xúc với cử tri, những người còn bàng quang và những ai chống lại chúng ta".

Những nhà ủng hộ hôn nhân đồng tính hứa sẽ đưa
vấn đề vào cuộc trưng cầu dân ý

Marc Solomon, Chủ tịch Liên hiệp Hôn nhân Bình đẳng tại California nói:

"Dù cho hôm nay có bị trở ngại, Equality California hứa sẽ phục hồi quyền tự do kết hôn. Cũng như đa số thành viên chúng ta, chúng tôi tin tưởng, năm 2010 là năm tốt nhất để cuộc phổ thông đầu phiếu hủy bỏ Luật 8. Chúng ta, phải lợi dụng dịp may số lượng quần chúng ủng hộ gia tăng và đồng tình với chúng ta hôm nay, chúng ta phải làm việc ngay từ những căn bản đòi hỏi".

Ông thêm, quyết định cuối cùng đưa vấn đề vào cuộc bầu phiếu sẽ được phối hợp với tất cả các thành phần trên khắp tiểu bang. Vận động quần chúng thảo luận, trên truyền hình thương mại và gây quỹ đã bắt đầu, và kế hoạch tranh thủ 1,000 giáo sĩ chung sức ủng hộ hôn nhân đồng tính.

LangThang