Obama đề cử nữ đồng tính vào chức vụ Chưởng lý Liên bang

Obama đề cử nữ đồng tính vào chức vụ Chưởng lý Liên bang

Chủ đề:

4141a - Tổng thống Barack Obama đã đề cử một nữ đồng tính công khai, Jenny Durkan, vào chức vụ Chưởng lý quận hạt phía Tây Washington.Nếu được suông sẽ, Bà sẽ thay thế Jeff Sullivan, người được ban tham mưu của Bush chỉ định.

 

Durkan, 50 tuổi, đang sống với phối ngẫu và hai con trai. Bà có văn phòng luật riêng tại Seattle và là cố vấn cho Thống đốc Christine Gregoire.

 

Jenny Durkan được đề cử chức vụ Chưởng lý 

 

 Bà được giới thiệu bởi các Nghị sĩ Patty Murray và Maria Cantwell hồi tháng Hai, và là một trong sáu người được Tổng thống Obama đề cử vào chức vụ Chưởng lý của Hoa kỳ.

 

Cuộc đề cử hiện cần sự thông qua của Thượng viện Liên bang. Nếu thành công, Bà Durkan sẽ là Chưởng lý Công tố viện vùng Tây Washington, có nhiệm vụ truy tố các tội ác hình sự và dân sự mà cũng là luật sư bào chữa cho các cơ quan công quyền trước tòa.

 

Trong bản tuyên bố, bà nói:

 

"Thật là một vinh hạnh khôn lường khi đựợc đề cữ vào nhiệm vụ này và cũng là cơ hội vinh hạnh được phục vụ cho đất nước".

 

Cũng chưa chắc chắn Bà sẽ là người nữ Chưởng lý Mỹ đồng tính công khai đầu tiên.
 

LangThang
Nguồn: PinkNews

 

Phản hồi của bạn: