New York tiến gần tới hôn nhân đồng tính

New York tiến gần tới hôn nhân đồng tính

Chủ đề:

4080a - Hạ viện tiểu bang New York đã thông qua luật hôn nhân đồng tính tối qua vời tỷ số phiếu 89-52 sau 4 giờ tranh luận. Luật giờ được chuyển sang Thượng viện để biểu quyết.

 

Nếu được Thượng viện thông qua, luật sẽ đến văn phòng Thống đốc tiểu bang, David Paterson, người đã cho biết sẽ sẳn sàng phê chuẩn. Luật sẽ làm cho New York trở thành tiểu bang thứ 6 của Hoa kỳ cho phép hôn nhân đồng tính nếu tiểu bang new Hampshire không cho phép trong vài ngày tới.

Tuy nhiên có sự lo ngại rằng luật sẽ không hội đủ số phiếu ủng hộ để được thông qua tại Thượng viện.

 

New York có thể sẽ là tiểu bang kế tiếp cho phép hôn nhân đồng tính
 

Lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện, ông Malcolm Smith, thuộc đảng Dân chủ Queens, tuyên bố trong tuần này rằng ông sẽ không đưa luật vào nghị trình nếu chưa hội đủ 32 phiếu để bảo đảm. Ông nói:

"Nếu nó được 32 phiếu ủng hộ, tôi sẽ đưa lên nghị trình".

Trong bản tuyên bố, Thị trưởng thành phố New York, ông Michael Bloomberg, nói:

"Tôi hoan hộ thành viên của hai viện trong việc xúc tiến bộ luật lịch sử này. Tôi hy vọng New York sớm sẽ là tiểu bang trể nhất công nhận luật khi thời giờ đã điểm".

Năm 2007, một luật tương tự được thông qua tại Hạ viện với tỷ số phiếu 85-61, nhưng thất bại tại Thượng viện.

Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont và Maine đã cho phép hôn nhân đồng tính. Tại tiểu bang New Hampshire, Thống đốc John Lynch sẽ sẳn sàng phê chuẩn nếu luật đưa đến văn phòng ông, và quan điểm cá nhân ông sẽ không ảnh hưởng đến việc này.

LangThang
Nguồn: PinkNews

 

Góp ý:

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.