Thống đốc tiểu bang Maine phê chuẩn luật Hôn nhân Đồng tính

Thống đốc tiểu bang Maine phê chuẩn luật Hôn nhân Đồng tính

Chủ đề:

4030a - Hôn nhân Đồng tính giờ được chấp nhận hợp pháp tại tiểu bang Maine sau khi Thống đốc ký phê chuẩn luật từ quốc hội đưa sang. Trước kia ông từng chống lại hôn nhân đồng tính, nhưng trong một tuyên bố ông cho rằng Kết hợp Dân sự không được bình đẳng với hôn nhân.

Trong bản tuyên bố, ông nói: "Tôi theo dõi kỹ lưỡng cuộc tranh luận về đề tài này. Tôi đã nghe cả hai phía trong buổi tường trình trước lưỡng viện quốc hội. Tôi dọc rất nhiều những ghi chú và thư gởi đến văn phòng tôi, tôi cân nhắc quyết định của tôi một cách cẩn thận, tôi không có quyết định vội vàng và khinh xuất.

 

Hôn nhân đồng tính giờ hợp pháp tại tiểu bang Maine

"Tôi rất khích lệ những phản ảnh từ hai phía trong cuộc tranh luận về vấn đề này. Đây là vấn đề nhạy cảm, va chạm sâu sắc đến truyền thống và lý tưởng nhất của chúng ta. Có nhiều vị rất tốt, nghiêm túc và chân thành cả từ hai phía.

"Trong quá khứ, tôi chống lại hôn nhân đồng tính và ủng hộ ý kiến về Kết hợp Dân sự. Và tôi phải tin tưởng rằng đây là câu hỏi về sự công bình và bảo vệ quyền bình đẳng trước luật pháp, và nhận ra rằng Kết hợp Dân sự không được bình đẳng so với Hôn nhân Dân sự".

Ông Baldacci cũng ghi nhận hầu như là cần một cuộc trưng cầu dân ý về luật này, Ông nói:

"Ngay cả khi tôi ký phê chuẩn hiến luật quan trọng này thành pháp luật, tôi khuyến khích đây không phải là những lời cuối cùng.

"Cũng như Hiến pháp Maine đòi hỏi rằng mọi người phải được đối xử công bình trước pháp luật, và cũng bảo đảm rằng sức mạnh chính trị sau cùng của tiểu bang nằm trong tay của người dân.

"Trong lúc quý nhân vật đứng đắn và chính trực của tiểu bang quyết định về luật, trách nhiệm của tôi là ủng hộ hiến pháp và làm những gì đúng bằng tận khả năng có thể của tôi. Tôi tin rằng thự bút chuẩn phê hiến luật này là một việc làm đúng".

Luật sẽ không ràng buộc các giáo hội thực hiện các nghi lễ hôn nhân đồng tính, thay vào đó bảo đảm quyền của mọi công dân trong tiểu bang được bình đẳng trước luật hôn nhân dân sự.

Ông nói:

"Luật mới không áp đặt bất cứ tôn giáo nào phải công nhận hôn nhân vượt ngoài đức tin của họ. Luật không đòi hỏi các giáo hội phải thực hiện nghi lễ mà họ không vừa lòng. Thay vào đó, luật tái xác nhận sự phận biệt giữa các giáo hội và tiểu bang.

"Luật bảo đảm rằng mọi công dân tiểu bang Maine sẽ được đối xử công bằng trước luật Hôn nhaân Dân sự của tiểu bang Maine, đó là trách nhiệm của chính phủ".

Luật được thông qua tại Thượng viện với tỷ số phiếu 21-13 và tại Hạ viện với tỷ số phiếu 89-57.

Quyết định ngày hôm nay đưa tiểu bang Maine vào vị trí thứ 5, theo chân các tiểu bang Massachusetts, Connecticut, Iowa và Vermont hợp pháp Hôn nhân Đồng tính.

LangThang
Nguồn: PinkNews

 

Góp ý của bạn:

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.