Thượng viện New Hampshire thông qua luật Hôn nhân Đồng tính

Thượng viện New Hampshire thông qua luật Hôn nhân Đồng tính

Chủ đề:

3983a - Thượng viện tiểu bang New Hampshire đã biểu quyết thông qua luật hôn nhân đồng tính. Luật đang chờ cuộc tranh luận về tu chính đính kèm cho phép các tu sĩ từ chối chủ lễ cho các cặp đồng giới kết hôn.

Các cặp được phép xử dụng cụm từ "tân lang" và "tân giai nhân" trên giấy hôn thú hoặc dùng cụm từ "phối ngẫu" thay thế tùy ý.

Luật giờ đưa sang Thống đốc tiểu bang, John Lynch thuộc đảng Dân chủ, ông chưa tỏ dấu là có chuẩn phê hay không.

 

New Hampshine có thể sẽ là tiểu bang kế tiếp của Hoa kỳ
công nhận hôn nhân đồng tính.

Mặc dù ông từng lên tiếng chống hôn nhân đồng tính, nhưng mong rằng dưới áp lực, ông sẽ chấp nhận luật theo tinh thần một đảng viên Dân chủ.

Thượng viện biểu quyết lần thứ hai thông qua luật với tỷ số phiếu 13-11, dành thắng lợi cho tu chính được hạ viện thông qua tháng rồi với tỷ số phiếu 186 - 179.

Luật sẽ có hiệu lực vào ngày 1-1-2010 và cũng sẽ công nhận hôn nhân đồng tính hay kết hợp dân sự được thực hiện tại các tiểu bang khác.

New Hampshire công nhận hợp pháp kết hợp dân sự từ năm 2007, và các cặp đồng tính kết hợp dân sự sẽ được tự động trở thành hôn nhân đồng tính vào ngáy 1-1-2011, một năm thêm để họ có thì giờ sắp xếp nghi lễ chính thức.

Nếu Thống đốc Lynch chuẩn thuận, New Hampshire sẽ là tiểu bang thứ 5 của Hoa kỳ cho phép hôn nhân đồng tính cùng với Iowa, Vermont, Connecticut và Massachusetts.

Lang Thang
Nguồn: PinkNews

 

Góp ý của bạn: 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.