Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần kết)

Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần kết)

Chủ đề:

Có thể làm gì để giảm định kiến và phân biệt đối xử đối với những người ĐTLA và LTLA? 

>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 1)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 2)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 3)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 4)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 5)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 6)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 7)

Bạn là người ĐTLA hoặc LTLA và muốn góp phần làm giảm định kiến và phân biệt đối xử? Bạn có thể cởi mở hơn về xu hướng tình dục của mình, dĩ nhiên là cần cẩn trọng để được an toàn. Bạn có thể tự phân tích hệ thống niềm tin của chính mình để tìm các định kiến tiêu cực về ĐTLA. Bạn có thể dựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng ĐTLA và LTLA (và những người dị tính luyến ái ủng hộ người ĐTLA và LTLA).

Bạn là người dị tính luyến ái và muốn góp phần làm giảm định kiến và phân biệt đối xử? Bạn có thể xem xét phản ứng của mình trước các định kiến tiêu cực về người ĐTLA. Bạn có thể chủ động làm quen với những người ĐTLA và LTLA, có thể làm việc với các cá nhân và cộng đồng ĐTLA và LTLA để chống định kiến và phân biệt đối xử. Bạn có thể yêu cầu những người dị tính luyến ái khác xem xét lại bản chất định kiến và phân biệt trong các niềm tin và hành động của họ. Bạn có thể khuyến khích việc xây dựng và thực hiện các chính sách chống phân biệt đối xử, trong đó có chống phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tình dục. Bạn có thể làm sao để cho việc come out của người ĐTLA được an toàn. Khi người ĐTLA và LTLA cảm thấy thoái mái có thể công khai xu hướng tình dục của mình, những người dị tính luyến ái sẽ có cơ hội tiếp xúc với người công khai ĐTLA và nhìn nhận họ như những con người thực sự (chứ không phải là một nhóm chung chung mà mình có định kiến).

Những nghiên cứu về định kiến, đặc biệt là định kiến đối với người ĐTLA, đều chỉ ra rằng định kiến giảm đi khi thành viên của nhóm đa số tiếp xúc với thành viên của nhóm thiểu số. Một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định việc người dị tính luyến ái chấp nhận người ĐTLA là việc tiếp xúc với một người công khai ĐTLA. Thái độ chống người ĐTLA hiếm gặp hơn nhiều ở những người có bạn thân hoặc thành viên gia đình là người ĐTLA, đặc biệt là nếu người đó đã trực tiếp come out với mình.

iSEE

 

Góp ý trực tiếp của bạn:

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.