Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 7)

Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 7)

Chủ đề:

Người ĐTLA có khả năng làm cha mẹ tốt không? 

>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 1)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 2)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 3)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 4)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 5)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 6)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần kết)

Rất nhiều người ĐTLA làm cha mẹ; nhiều người ĐTLA khác mong muốn được làm cha mẹ. Trong Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2000, 33% các gia đình đồng giới nữ và 22% các gia đình đồng giới nam nói có ít nhất một con dưới 18 tuổi sống trong nhà. Tuy không có số liệu, nhưng nhiều người ĐTLA độc thân cũng là cha mẹ, và nhiều cặp đồng giới là cha mẹ (bán thời gian) của trẻ sống trong các gia đình khác.

Với việc người ĐTLA làm cha mẹ ngày càng hiện rõ trong xã hội và vị trí pháp lý của họ tăng lên, có những người bày tỏ lo ngại về tình trạng trẻ trong các gia đình này. Đa số các lo ngại này xuất phát từ các định kiến tiêu cực về người ĐTLA. Đa phần nghiên cứu trong mảng này chú trọng tìm hiểu liệu trẻ do cha mẹ ĐTLA nuôi dưỡng có bị thiệt thòi so với trẻ do cha mẹ dị tính luyến ái nuôi dưỡng không.

Sau đây là các câu hỏi nghiên cứu thường gặp nhất và các câu trả lời:

1. Con của người ĐTLA có gặp nhiều khó khăn hơn so với con của ngƣời dị tính luyến ái về phát triển giới tính-tình dục không? Nghiên cứu cho câu trả lời rõ ràng: sự phát triển bản dạng giới, hành vi theo vai trò giới xã hội, và xu hướng tình dục con của phụ nữ ĐTLA diễn ra giống như ở con của cha mẹ dị tính luyến ái. (Còn hiếm nghiên cứu về con của nam ĐTLA.)

2. Con của người ĐTLA có gặp khó khăn trong phát triển nhân cách ở những lĩnh vực ngoài xu hướng tình dục không? Ví dụ, con của người ĐTLA có dễ bị suy sụp tâm thần hơn, có bị nhiều vấn đề hành vi hơn, hay về mặt tâm lý yếu hơn so với trẻ khác hay không? Các nghiên cứu về nhân cách, về tự ý thức, về các vấn đề hành vi cho thấy ít có khác biệt giữa trẻ là con của phụ nữ ĐTLA với trẻ là con của người dị tính luyến ái. (Còn hiếm nghiên cứu về con của nam ĐTLA.)

3. Trẻ là con của người ĐTLA có gặp nhiều khó khăn hơn trong các mối quan hệ xã hội không? Ví dụ, trẻ có bị bạn cùng lứa trêu trọc hoặc bắt nạt không? Một lần nữa, các nghiên cứu lại chỉ ra rằng con của người ĐTLA có các mối quan hệ xã hội bình thường với các trẻ khác cùng lứa và với người lớn. Nghiên cứu cho thấy rõ trẻ là con của người ĐTLA có cuộc sống xã hội thông thường của trẻ trong cùng nhóm tuổi về các mặt quan hệ với trẻ khác cùng lứa, với cha mẹ, với các thành viên khác trong gia đình, và với bạn bè.

4. Nguy cơ bị xâm hại tình dục bởi cha/mẹ, hoặc bởi bạn của cha/mẹ, hoặc bởi người quen, của các trẻ này có lớn hơn các trẻ khác không? Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy trẻ là con của người ĐTLA dễ bị xâm hại tình dục bởi cha hoặc mẹ hoặc bạn của cha hoặc mẹ hoặc người quen là người ĐTLA hay LTLA.

Tóm lại, khoa học xã hội đã cho thấy rằng những mối lo ngại đặt ra về trẻ là con của người ĐTLA—thường dựa trên các định kiến về người ĐTLA—là không có cơ sở. Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy trẻ là con của người ĐTLA không có khác biệt đáng kể với trẻ là con của người dị tính luyến ái về sự phát triển, sự thích nghi xã hội, và sức khỏe nói chung.

 iSEE

 

Góp ý trực tiếp của bạn:

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.