Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 6)

Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 6)

Chủ đề:

Bản chất của quan hệ cùng giới là như thế nào? 

>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 1)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 2)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 3)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 4)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 5)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 7)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần kết)

Nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều người ĐTLA muốn có và có quan hệ đôi lứa cam kết dài lâu. Ví dụ số liệu điều tra cho thấy 40-60% người ĐTLA nam và 45-80% người ĐTLA nữ hiện đang có quan hệ lứa đôi. Ngoài ra, số liệu từ Điều tra dân số Hoa kỳ năm 2000 cho thấy trong 5,5 triệu cặp chung sống mà không kết hôn, khoảng 1/9 (594.391) cặp là đồng giới, trong đó 301.026 cặp là nam, 293.365 cặp là nữ. Và có thể nói gần như chắc chắn rằng số liệu về đồng giới sống chung từ điều tra dân số không cao bằng số thực tế.

Những định kiến khuôn mẫu về người ĐTLA và LTLA vẫn tiếp tục tồn tại, mặc dù các nghiên cứu đã cho thấy chúng không đúng thực tế. Ví dụ, có một định kiến rằng các mối quan hệ của người ĐTLA thường lủng củng và bất hạnh. Vậy nhưng các nghiên cứu lại cho thấy các cặp cùng giới và các cặp khác giới tương đương như nhau trên các thước đo về sự thỏa mãn và sự cam kết.

Một định kiến khuôn mẫu nữa cho rằng các mối quan hệ của người ĐTLA và LTLA không bền vững. Vậy nhưng, mặc dù xã hội không ưa các cặp cùng giới, nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều người ĐTLA nữ và nam có quan hệ lâu dài. Ví dụ, số liệu điều tra cho thấy 18-28% cặp nam đồng giới và 8-21% cặp nữ đồng giới đã sống với nhau 10 năm trở lên. Cũng có thể suy đoán rằng mức độ bền vững của các cặp cùng giới có thể còn cao hơn nếu họ nhận được sự ủng hộ và công nhận tương đương các cặp khác giới—nếu họ có được quyền và trách nhiệm mà các cặp khác giới có được qua hôn nhân.
Một điều lầm tưởng nữa là: các cặp cùng giới có những mục đích và mang những giá trị khác với những cặp khác giới. Thực ra, nghiên cứu đã cho thấy rằng các nhân tố tác động đến sự hạnh phúc/thỏa mãn, sự cam kết với nhau và sự bền vững của quan hệ đôi lứa ở các cặp cùng giới sống chung và các cặp khác giới có kết hôn là rất gần nhau.

Cho đến nay có rất ít nghiên cứu về quan hệ yêu đương đôi lứa của những người tự xác định là LTLA. Nếu họ cặp với người cùng giới, nhiều khả năng họ gặp những định kiến và phân biệt đối xử mà các cặp ĐTLA gặp phải. Nếu họ cặp với người khác giới, nhiều khả năng họ cũng có những trải nghiệm như những người dị tính luyến ái, trừ phi họ lộ diện mình là LTLA; trong trường hợp đó họ sẽ phần nào chịu những định kiến và phân biệt đối xử như đối với người ĐTLA.

iSEE

 

Góp ý trực tiếp của bạn:

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.