Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 4)

Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 4)

Chủ đề:

Thế nào là “come out” và vì sao đó là điều quan trọng?

>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 1)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 2)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 3)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 5)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 6)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 7)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần kết)

Cụm từ “come out” (tạm dịch “bước ra ngoài ánh sáng, xem giải thích ở cuối phần này) được dùng để nói đến một số khía cạnh trong cuộc sống của người ĐTLA và LTLA như: tự ý thức về hấp dẫn cùng giới (come out với bản thân); nói với một hoặc một số người về điều đó (come out với người khác); công khai rộng rãi về điều đó; và gắn mình với cộng đồng người ĐTLA và LTLA.

Nhiều người ngần ngại không muốn come out vì không muốn phải đương đầu với định kiến và phân biệt đối xử. Có những người quyết định giấu kín xu hướng tình dục của mình; có những người quyết định come out chỉ trong một vài hoàn cảnh hạn chế; có những người quyết định come out một cách rất công khai.

Come out thường là một bước tiến quan trọng về tâm lý cho người ĐTLA và LTLA. Nghiên cứu đã cho thấy rằng cảm xúc tích cực về xu hướng tình dục và việc hợp nhất nó trong cuộc sống của mình có tác dụng tăng cường sức khỏe thể chất và tâm thần. Việc hợp nhất này bao gồm nói cho người khác biết về xu hướng tình dục của mình, và có thể bao gồm cả việc tham gia vào cộng đồng ĐTLA. Việc có thể nói với người khác về xu hướng tình dục của mình cũng có nghĩa là thêm khả năng được hỗ trợ, mà đó là rất quan trọng đối với sức khỏe tâm thần và sự an bình về tâm lý. Cũng như những người dị tính luyến ái, người ĐTLA và LTLA cũng được ích lợi từ việc chia sẻ với gia đình, bạn bè, người quen về cuộc sống của mình và nhận sự ủng hộ, hỗ trợ của họ. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi những người ĐTLA giấu kín xu hướng tình dục của mình thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần (và cả vấn đề sức khỏe thể chất) hơn những người ĐTLA công khai.

Chú thích của người dịch: “Come out” là tiếng Anh nhưng thường được dùng trong tiếng Việt trong giới ĐTLA và LTLA nên chúng tôi để nguyên từ này. “Come out” thường được dịch sang tiếng Việt là “lộ diện”, “công khai”, nhưng ở đây chúng tôi không chọn dùng hai từ này mà xin dịch là “bước ra ngoài ánh sáng” vì ý bài này không chỉ nói đến lộ diện với người khác hay công khai với mọi người, mà còn bao hàm cả ý nghĩa khẳng định với chính bản thân về xu hướng tình dục của mình.

iSEE

 

Góp ý trực tiếp của bạn:

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.