Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 3)

Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 3)

Chủ đề:

3652ả - Đồng tính luyến ái có phải là rối loạn tâm thần?

>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 1)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 2)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 4)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 5)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 6)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần 7)
>> Khuynh hướng tính dục và đồng tính luyến ái (phần kết)

Không, các xu hướng ĐTLA và LTLA không phải là rối loạn. Nghiên cứu đã cho thấy không có liên hệ trực tiếp giữa các xu hướng tình dục này với tâm bệnh lý. Hành vi tình dục khác giới và hành vi tình dục đồng giới đều là những khía cạnh bình thường của tính dục người. Cả hai đều đã được ghi nhận ở nhiều nền văn hóa và thời kỳ lịch sử khác nhau. Mặc dù những định kiến coi người ĐTLA và LTLA là bệnh hoạn, bất thường vẫn còn tồn tại, nghiên cứu và kinh nghiệm lâm sàng trong vài thập niên qua đã đưa tất cả các tổ chức y tế và tâm thần học chính thống ở Hoa Kỳ đến kết luận rằng: các xu hướng tình dục này là những dạng thức bình thường của cuộc sống con người. Các quan hệ yêu đương cùng giới là dạng thức gắn bó bình thường của con người. Vì vậy, các tổ chức chính thống này từ lâu đã không còn coi đồng tính luyến ái là rối loạn tâm thần. 

Vậy những trị liệu nhằm chuyển xu hướng tình dục từ ĐTLA thành dị tính luyến ái thì sao?

Tất cả các tổ chức sức khỏe tâm thần quốc gia đều đã chính thức bày tỏ sự quan ngại về các loại trị liệu nhằm thay đổi xu hướng tình dục. Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào đủ tính khoa học chứng minh rằng trị liệu thay đổi xu hướng tình dục là an toàn hay hiệu quả. Hơn nữa, việc tuyên truyền quảng bá loại trị liệu này lại củng cố thêm định kiến, góp phần tạo ra bối cảnh sống tiêu cực cho những người ĐTLA và LTLA. Chịu ảnh hưởng lớn nhất trong trường hợp này là bhững người ĐTLA và LTLA lớn lên trong môi trường tôn giáo bảo thủ.

Khi gặp một thân chủ bất an vì những cảm xúc hấp dẫn tình dục của mình, cách đáp ứng hữu ích của chuyên viên trị liệu tâm lý là giúp cho người đó chủ động đối phó với các định kiến xã hội về ĐTLA, giải quyết thành công các vấn đề do xung đột nội tâm gây ra, và chủ động sống một cuộc sống hạnh phúc và hài lòng vui vẻ. Các tổ chức chuyên môn về sức khỏe tâm thần kêu gọi các thành viên của mình hãy: tôn trọng quyền tự quyết của mỗi con người; sự nhạy cảm với các yếu tố chủng tộc, văn hóa, dân tộc, tuổi, giới tính, bản dạng giới, xu hướng tình dục, tôn giáo, vị thế kinh tế xã hội, ngôn ngữ và tình trạng khuyết tật của con người; và góp phần loại trừ các định kiến dựa trên các yếu tố này.

iSEE

 

Góp ý trực tiếp của bạn:

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.