Thống đốc tiểu bang Vermont phủ quyết luật Hôn nhân Đồng tính

Thống đốc tiểu bang Vermont phủ quyết luật Hôn nhân Đồng tính

Chủ đề:

3748a - Thống đốc tiểu bang Vermont, Jim Douglas, đã hứa chống lại Luật Hôn nhân Đồng tính trong tiểu bang. Tuần rồi, luật được cả hai viện quốc hội thông qua.

Quốc hội đã biểu quyết với tỷ số 95-52 chấp thuận luật, nhưng phải có đủ 100 phiếu để đúng đòi hỏi 2/3 để có thể hủy bỏ quyền phủ quyết của Thống đốc như ông hăm dọa.

Trong thông điệp phủ quyết, Thống đốc Duoglas nói: "Quốc hội đã không lưu tâm sự bất tương xứng khi công nhận hôn nhân cùa luật.

"Không cần biết cụm từ "hôn nhân" có được dùng hay không, các phúc lợi liên bang vẫn bị từ chối đối với các cặp đồng tính tại tiểu bang Vermont.

"Tiểu bang không công nhận hôn nhân đồng giới hay kết hợp dân sự và cũng từ chối các quyền và trách nhiệm đối với họ".

 

Thống đốc Jim Douglas phủ quyết luật hôn nhân đồng tính tại Vermont

Mặc dù luật không bảo đảm các phúc lợi từ liên bang, nó vẫn chấp thuận cho các cặp đồng tính tiếp cận với phúc lợi An sinh Xã hội đang áp dụng cho các cặp hôn nhân dị tính. Luật cũng cho phép có chung bảo hiểm sức khỏe và quyền quyết định nhu cầu dịch vụ y tế cho nhau trong trương hợp khẩn cấp.

Trong cuộc họp báo tuần rồi, Thống đốc Jim nhấn mạnh luật đối ngẫu dân sự hiện hành của tiểu bang đã cho các cặp đồng tính đủ các quyền cần thiết, và ông thêm, cụm từ "hôn nhân" phải được duy trì dành cho mối liên hệ giữa nam và nữ"

Ông nói: "Cùng những lý do đó và vì tôi tin tưởng rằng nếu dẹp bỏ mọi bất đồng đối với lập trường của tôi, chúng ta có thể tiến nhanh hơn trong cuộc tranh cãi. Tôi tuyên bố, tôi có ý định phủ quyết luật khi nó nằm trên bàn viết của tôi".

Theo PinkNews
 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.