Quốc hội Đan Mạch thông qua quyền bình đẳng nhận con nuôi

Quốc hội Đan Mạch thông qua quyền bình đẳng nhận con nuôi

Chủ đề:

WSU.3590 - Hôm qua, đa số phiếu trong quốc hội thông qua đề luật cho phép quyền bình đẳng nhận con nuôi của các cặp phối ngẫu dân sự và các cặp dị tính kết hôn tại Đan mạch.

Theo tường thuật của báo Copenhagen Post, đề luật do sáng lập viên đảng Civil Centre, ông Simon Emil Ammitzbøll giới thiệu,cho phép các phối ngẫu có đang ký kết hợp dân sự được quyền nhận những trẻ không liên hệ huyết thống trong nước cũng như ngoài nước làm con nuôi

 

Click the image to open in full size.

Đan mạch tham gia cùng các nước Bắc Âu
cho phép cặp đồng tính nhận con nuôi

Hiện tại thì các nam đồng tính và nữ đồng tính có thể đơn phương nhận con nuôi và các cặp có thể nhận những trẻ hiện là con của phối ngẫu. Luật sẽ cho phép các cặp đồng tính cùng đứng tên nhận con nuôi ngang hàng như các cặp dị tính kết hôn.

Các nước Bắc Âu như Iceland, Norway và Sweden đã từ lâu cho phép những cặp đồng giới cùng chung nhận con nuôi

Theo thống kê năm 2007, 103 trong số 712 trẻ em được nhận nuôi từ các cặp phối ngẫu dân sự.

Hầu hết các vụ nhận con nuôi liên quan đến trẻ em không liên hệ huyết thống từ nước ngoài, gây khó khăn cho các cặp đồng giới Đan mạch, cũng như nhiều nước không cho phép đồng tính nhận con nuôi.

Theo PinkNews
 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.