Điểm giống nhau giữa Thiên Chúa giáo La mã và Đoàn Hướng đạo

Điểm giống nhau giữa Thiên Chúa giáo La mã và Đoàn Hướng đạo

Chủ đề:

6912a - Ngoài thành tích chống đối đồng tính luyến ái để trở thành lãnh đạo, thì đạo đức giã và che dấu sự thật của hàng ngàn vụ xâm hại tình dục trẻ em là đặc tính chung của hai cơ chế này.

>> The Boy Scouts and The Oath of Hypocrisy  

.

 
 

Tổ chức Hướng đạo Hoa kỳ không sống theo lời thề hứa. Mặc dù tự cho là "đạo đức", tổ chức có hàng trăm năm tuổi này bị tố cáo là đã giúp đỡ che dấu những trường hợp xâm hại tình dục trẻ em nhiều không thể đếm hết được. Dù thế, họ vẫn không chấp nhận những người chỉ huy đồng tính. Đó chẳng phải đang bốc mùi đạo đức giả rồi sao?

Đây đâu phải là lần đầu Hướng đạo phải đối diện với tai tiếng tình dục. Tất cả những vụ trước, hoặc bị bãi bỏ hoặc được thương lượng bên ngoài toà án. Nhưng không còn hy vọng nào cho lần này. Trường hợp hiện tại xoay quanh nhân vật tên Timur Dykes, nguyên là Phụ tá Scoutmaster, từng vi phạm tội ác khuấy nhiễu gạ gẫm tình dục trẻ em ba lần từ năm 1983 đến 1994. Thế mà những tội ác này được bỏ qua và Hướng đạo vẫn tiếp tục thuê nhận ông ta.

Nó đang trở thành rõ ràng rằng,...ít nhất đối với chúng ta, những người có đầu óc và cặp mắt mở rộng, hai tổ chức cuồng nhiệt "chống đồng tính luyến ái" cũng chỉ là nổ lực để hướng mũi dùi chỉ trích của dư luận rời khỏi sự thật là trong nội bộ của họ đang có những tội ác nhi dâm nghiêm trọng và bận rộn trong việc che dấu nó bằng cách hô hào chống đối đồng tính luyến ái. Một lần nữa lập lại lời "Chống đối đồng tính chi dữ vậy?".

Bùi Thanh Tòng
©

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.