Đan mạch: Những cặp đồng giới được quyền cùng nhận con nuôi

Đan mạch: Những cặp đồng giới được quyền cùng nhận con nuôi

Chủ đề:

7239a - Những cặp đồng tính có đăng ký Kết hợp Dân sự tại Đan mạch giờ được hưởng quyền chung nhau nhận con nuôi.

Khoảng một năm sau khi luật được giới thiệu, ngày hôm qua quốc hội biểu quyết thông qua, nhưng không được sự ủng hộ của chính phủ.

Quốc kỳ Đan mạch

Những chính trị gia đối lập, và vài thành viên tách khỏi chính phủ đảng Tự do, ủng hộ những quyền mới này, nó cho phép những cặp đồng tính hợp pháp có cùng quyền hạn như những cặp dị tính đã kết hôn.

Trước kia, đồng tính nam và nữ được quyền nhận con nuôi với tư cách cá nhân, những cặp đồng tính đã đăng ký mới được quyền nhận con của phối ngẫu mà thôi.

Theo con số thống kê năm 2007, trong số 712 trẻ em được nhận nuôi, có 103 em về với gia đình đồng tính. Các quốc gia vùng Bắc Âu như Iceland, Norway và Thuy điển đã từ lâu cho phép những cặp đồng giới cùng đứng tên nhận con nuôi.

Luật mới được hội Danish National Association of Gays & Lesbians (LGBT Denmark) hoan nghênh.

Hans Christian Seidelin, thành viên của LGBT Denmark, nói với báo Copenhagen Post rằng:

"Việc quan trọng hàng đầu là trong tương lai không có những luật cứng ngắt, mà là thẩm quyền cho phép nhận nuôi giám định những ai thích hợp trong việc nhận nuôi."

Vũ Sơn (Advocate)
©
 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.