Luật mới về thăm viếng thân nhân tại bệnh viện

Luật mới về thăm viếng thân nhân tại bệnh viện

Chủ đề:

7016a - Sau khi một phụ nữ tố cáo nhân viên bệnh viện Jackson Memorial từ chối không cho phép bà viếng thăm phối ngẫu đã mất vào năm 2007, hệ thống chăm sóc sức khoẻ miền Nam Florida đã thay đổi quy chế cho phép những cặp đồng giới chưa kết hôn được quyền thăm nuôi nhau.

 

.
Theo Steve Rothaus viết trên tờ The Miami Herald:

"Bạn đời của những bệnh nhân đồng tính bây giờ được bảo đảm bởi Hệ thống Chăm sóc Sức khoẻ Jackson có cùng quyền thăm viếng giống như những người dị tính, quy chế mới của Jackson là định nghĩa lại cụm từ 'gia đình' 'thành viên gia đình'.

SAVE Dade, một trong nhiều tổ chức đồng tính từng phối hợp với Jackson cả năm trong việc tái xác định quy chế, tuyên bố:

"Những thành viên gia đình được công nhận hiện giờ kể luôn những ai không liên quan với bệnh nhân trên mặt pháp lý, bao gồm 'phối ngẫu, bạn đời chung thân trong cả hai trường hợp dị tính cũng như đồng tính'.

"Những cha mẹ đồng tính không trực thuộc huyết thống cũng được bảo đảm quyền thăm viếng khi các con đang được điều trị bệnh viện".

Tổng thống Obama ký luật thăm viếng thân nhân trong bệnh viện

Năm 2007, Janice Lengbeln nói rằng nhân viên xã hội bệnh viện Jackson đã từ chối cho phép cô thăm Lisa Pond, người bạn đời chung sống 17 năm, bị chứng phình mạch máu não chết người. Nhân viên nói với cô rắng Florida là "tiểu bang chống đồng tính".

Vũ Sơn (Advocate)
©

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Ý ki?n b?n d?c (9)