Gainesville, Florida, bầu một thị trưởng đồng tính

Gainesville, Florida, bầu một thị trưởng đồng tính

Chủ đề:

7010a - Hôm thứ năm, Uỷ viên Hội đồng thành phố Gainesville, Florida, ông Craig Love, đã thắng cử vào chức vụ Thị trưởng thành phố với 35 phiếu.

Nếu suông sẽ thì cuộc tái kiểm phiếu tự động sẽ cho ra một sai biệt rất nhỏ và ông sẽ là Thị trưởng đồng tính công khai đầu tiên ở vùng Bắc tiểu bang Florida.

Ông Craig Love, Tân Thị trưởng thành phố Gainesville

Ông Lowe đánh ngã ông Don Marsh trong cuộc bầu chung kết được đánh dấu bằng những tấn công của đối phương kể cả những bảng bích chương có ghi hàng chử "No Homo Mayor" đặt trước cửa nhà thờ.

Theo trang web GayPolitics.com, "Gainesville tham gia những thành phố tự trị, đa dạng như Houston, Texas, với 2,2 triệu cư dân và Dillon, Colorado có dân số 800 người, cả hai đều bầu chọn thị trưởng LGBT công khai trong năm rồi".

LangThang (Advocate)
©

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Ý ki?n b?n d?c (9)