Kế hoạch di trú Mỹ bao gồm những gia đình LGBT

Kế hoạch di trú Mỹ bao gồm những gia đình LGBT

Chủ đề:

7158a – Về đại cương bộ luật cải cách toàn diện luật di trú đang luân lưu ở điện Capitol bao gồm điều khoản cho phép công dân Mỹ hay thường trú nhân hợp pháp được quyền bảo lãnh phối ngẫu đồng tính của họ như là cư dân hợp pháp.

Trên 22 của 26 trang tài liệu, có thể coi như là đồ án thiết kế về mặt pháp lý cho dự luật của các tiểu bang. Nó làm giảm đi sự kỳ thị trong luật di trú bằng cách cho phép những phối ngẫu lâu dài của công dân Mỹ, hay của thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ, được trở thành thường trú nhân hợp pháp.

Kế hoạch di trú cải cách tổng hợp

Steve Ralls, phát ngôn nhân của tổ chức Immigration Equality gọi đây là “bước tiến lịch sử” cho những gia đình đồng tính mà hai người có quốc tịch khác nhau. Ralls nói:

“Việc bao gồm điều khoản chính yếu của luật Đoàn tụ Gia đình Mỹ trong phần đại cương đánh dấu điểm khởi đầu cho cãi cách toàn diện luật di trú tổng hợp. Bản đại cương ngày hôm nay cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ những nghị sĩ, dân biểu đối với nhiều điều khoản hết sức quan trọng đến cộng đồng chúng ta, bao gồm chấm dứt kỳ thị những công dân LGBT và phối ngẫu của họ, là lộ trình trở thành công dân cho những người bất hợp lệ, và cũng là luật trong ước mơ của những sinh viên bất hợp lệ”.

Theo tường thuật, lãnh tụ phe Dân chủ với những đại cương trên sẽ nhận được cố gắng để cãi cách di trú sau khi nghị sĩ Lindsey Graham, GOP, đại diện tiểu bang South Carolina bác bỏ cuộc thảo luận. Đảng Dân chủ hy vọng những đại cương sẽ thu hút một số đại diện phe Cộng hòa cùng bảo trợ để được dễ dàng giới thiệu là luật chung của hai đảng.

Vũ Sơn (AP)
©
 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.