Tòa án liên bang ấn định ngày thụ lý vụ kiện DOMA

Tòa án liên bang ấn định ngày thụ lý vụ kiện DOMA

Chủ đề:

6968a - Một cuộc tranh luận về tính hợp hiến của bộ luật Defense Of Marriage Act (DOMA) giữa Gill và Văn phòng Nhân sự sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng Năm, theo tin loan tải trên trang nhà của tổ chức Gay & Lesbian Advocates & Defenders.

Tòa ánquận hạt Liên bang tại Boston

Việc thụ lý sẽ đưa đến án quyết luật DOMA có hợp hiến hay không. Sáu năm trước một cặp đồng tính đầu tiên của Hoa kỳ đã kết hôn tại Massachusetts, tạo cơ hội khởi đầu cho vụ kiện về hôn nhân của tổ chức Gay & Lesbian Advocates & Defenders (GLAD), trong vụ Goodridge khiếu kiện Bộ Y tế.

Giám đốc Chương trình Đặc trách Quyền Dân sự của GLAD, bà Mary L. Bonauto, sẽ đứng ra tranh luận công khai nhân danh 7 cặp đồng giới và 3 người góa trước tòa quận hạt Liên bang Hoa kỳ, do Thẩm phán Joseph L. Tauro ngồi ghế chánh thẩm.

LangThang (Advocate)
©

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.