88 cặp đồng tính kết hôn tại Mexico City và ...còn thêm!

88 cặp đồng tính kết hôn tại Mexico City và ...còn thêm!

Chủ đề:

6931a - Theo giới chức tại thủ đô Mexico City, đã có 88 cặp đồng tính kết hôn kể từ ngày luật cho phép có hiệu lực vào tháng rồi tại thủ đô của nước Mễ tây cơ.

Trong bản công bố của chính quyền thủ đô Mexico City, có 50 cặp nam đồng tính và 38 cặp nữ đồng tính. Hôm thứ Hai, còn cho biết có thêm 37 cặp đang sắp xếp ngày giờ kết hôn trong khoản thời gian từ tháng Tư đến tháng Sáu.

Hồi thang 12 năm ngoái, Hội đồng Nghị viện Thủ đô Mexico City đã thông qua luật đầu tiên tại châu Mỹ Latin, rõ ràng có ý định dành cho hôn nhân đồng tính trong quận hạt liên bang có quyền lợi ngang hàng với hôn nhân dị tính. Luật cũng cho phép những cặp đồng tính được quyền nhận con nuôi.

Luật có hiệu lực kể từ ngáy 4 tháng 3 vừa qua bất chấp những chỉ trích của giáo hội Thiên Chúa giáo La mã và cuộc vận động chống luật này của đảng bảo thủ National Action Party của Tổng thống Felipe Calderon.

LangThang (GayAgenda)
©

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Ý ki?n b?n d?c (45)