Đàn ông Nam Phi bị bán vào đường dây nộ lệ tình dục

Đàn ông Nam Phi bị bán vào đường dây nộ lệ tình dục

Chủ đề:

6996a - Theo tin Scottish Daily Record, ít nhất có hai người đàn ông Nam Phi bị bán vào đường dây nô lệ tình dục tại Scotland bị điều tra viên phám phá.

Bản đồ vị trí Glassgow, Anh quốc

Theo tường thuật, những đàn ông này lần đầu tiên được khám phá là nam nô lệ tình dục tại đây. Theo nhà vận động chống đường dây buôn người, Julien Heng, thông thường những người đàn ông Nam Phi bị bán vào Scotland làm lao động chứ không phải tình dục. Có khoản 700 phụ nữ bị đưa vào Anh quốc làm nô lệ tình dục.

Trường hợp hai người đàn ông Nam Phi này, thì một bị áp lực chụp hình khiêu dâm, và người kia bị bán làm nô lệ tình dục nam. Cả hai đều vào lứa tuổi 20's bị quản thúc tại Glassgow, tước quyền tự do cư trú của họ, dối gạt bằng lời hứa có việc làm.

LangThang (ScottishDailyRecord)
©

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.