Video: Nhà thờ Westboro dạy trẻ em Mỹ từ chối thù ghét như thế nào!!!

Video: Nhà thờ Westboro dạy trẻ em Mỹ từ chối thù ghét như thế nào!!!

6407a - Trường trung học Wilson tại thành phố Long Beach, California, dễ dàng trở thành cái đinh bấm lên chuyến đi tuyên truyền không bao giờ chấm dứt "God Hates Fag" của nhà thờ Tin lành Westboro ngày hôm qua. Các học sinh quyết định không để cho họ tái diễn.

Học sinh trường trung học Wilson biểu tình đàn áp cuộc
biểu tình của nhà thờ Westboro

Dĩ nhiên, tổ chức biểu tình chống biểu tình đối với Westboro thường chính xác sau những gì nhóm cuồng tín làm, bởi vì nó khiến giới truyền thông lưu ý, và trong lòng họ cho rằng là nguyên nhân hợp pháp. Nhưng cơ hội cho hơn 3,000 học sinh tuyên bố trường của họ là nơi bao dung là một sự kiện tuyệt vời. Những gì và tại sao chúng ta tuyên bố trường trung học Wilson là phe thắng cuộc, bởi vì nhà thờ Westboro thực sự đã giúp cho học sinh có được cơ hội quy tụ cùng nhau, với những biểu ngữ và bích chương, vui vẻ và thân mật, bên ngoài sân đấu bóng rổ của trường. Các em chung nhau chống lại sự thù ghét và từ đó phát sinh cuộc "party" vui nhộn.
Thật là một sự dạy dỗ tuyệt hảo!!!...

>> LBReport.com Westboro Baptist Church Picketers Encounter Wilson High School Counter-Demonstrators

©
(Lược thuật theo Queerty)
 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.