Giới thiệu luật kiểm kê cư dân LGBT tại California

Giới thiệu luật kiểm kê cư dân LGBT tại California

Chủ đề:

6402a - Hôm thứ Ba, một thành viên hội đồng Hạ viện quốc hội California giới thiệu một dự luật đòi hỏi tiểu bang thu thập thông tin về cư dân LGBT trong tiểu bang.

Dự luật của dân biểu Ted Lieu đòi hỏi tiểu bang thêm những câu hỏi được trả lời theo tình nguyện, về khuynh hướng tính dục, bản thể giới tính và tình trạng chung sống trong ô về phần nhân khẩu trên những mẫu khai báo của chính phủ California.

Dân biểu Ted Lieu

Theo Ủy ban Equality California (California Bình đẳng), một tổ chức bảo trợ cho dự luật, thì việc này sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin về nhu cầu của cộng đồng LGBT, sẽ được xử dụng trong các dịch vụ công cộng, và nhờ thế mới có thể cung ứng đúng số lượng dịch vụ thích hợp.

Geoff Kors, Chủ tịch Điều hành của Equality California, phát biểu trong tuyên bố hôm thứ Năm:

"Dự luật sẽ làm tăng khả năng của tiểu bang khi ước lượng nhu cầu của cộng đồng về những dịch vụ công cộng chính yếu như huấn nghiệp, và sau cùng giúp tiểu bang bảo đảm được cho cư dân LGBT california, đặc biệt là đối với tầng lớp nghèo, nhận được những dịch vụ cần thiết để chăm sóc gia đình họ có được một đời sống lành mạnh. Hiện tại tiểu bang thu thập quá ít oi thông tin về cộng đồng LGBT, dự luật này sẽ giúp lấp đầy khoảng trống thiếu thông tin đó".

©
(Lược thuật theo Advocate)
 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.