ĐTLA Việt Nam đi diễn hành TẾT tại Westminster, California

ĐTLA Việt Nam đi diễn hành TẾT tại Westminster, California

Chủ đề:

Chào các bạn,

Lần đầu tiên, người ĐTLA Việt Nam đi diễn hành tại Westminster TET Parade trên đường Bolsa.

Vào ngày 13 tháng 2 năm 2010, Sống Thật Radio, Gay Vietnamese Alliance và Vietnamese Lesbian & Bisexual support Networks & Friends sẽ đi xuống Westminster, Nam California, phối hợp với nhóm Ô-Môi, đi diễn hành 2010 Westminster TET Parade, với chủ đề: "Ra mặt nhận mình là người ĐTLA từ Bắc tới Nam Cali. để vận động cho hôn nhân ĐTLA và cho sự chấp nhận của cha mẹ".

Cuộc diễn hành 2010 Westminster TET Parade sẽ bắt đầu vào 9:30 sáng ngày 13 tháng 2, 2010; tại góc đường MAGNOLIA & BOLSA, Westminster, California.

Mời các bạn sốt sắng tham gia vào đoàn diễn hành của cộng đồng ĐTLA người Việt ở Bắc & Nam Cali.

***Quý bạn ở San Jose sẽ carpool lái xe xuống Westminster. Bạn nào muốn carpool, xin liên lạc: Quỳnh Anh: (408) 623-6513; Vương: (408) 476-3977

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Gina (Mỹ Chi): (818) 430-5954
Thanh Đỗ: (408) 718-7647
Quỳnh Anh: (408) 623-6513
Vương Nguyễn: (408) 476-3977

--------------------------

Dear All,

On February 13, 2010, four organizations: Song That Radio, Gay Vietnamese Alliance, O-Moi & Vietnamese Lesbian & Bisexual support networks & Friends will join forces to march in the 2010 Westminster TET Parade with the theme: “ Coming out from North to South California for Marriage Equality & Family Acceptance”.

WHEN: Saturday, February 13, 2010 at 9:30 AM

WHERE: MAGNOLIA & BOLSA Streets

CONTACT:

Gina (My Chi): (818) 430-5954

Thanh Do: (408) 718-7647

Quynh Anh: (408) 623-6513

Vuong Nguyen: (408) 476-3977

Hope you will come to march with us.

Thanks.

Song That Radio

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.