Obama né tránh câu hỏi về hôn nhân đồng tính

Obama né tránh câu hỏi về hôn nhân đồng tính

Chủ đề:

6208a - Hôm thứ Năm, Tổng thống Barack Obama trong lúc họp tại tòa thị xã Tampa, Florida được hỏi ông sẽ làm gì để bảo đảm những cặp đồng tính có được cùng quyền lợi như những cặp dị tính.

Thay vì nhắm vào trọng điểm cung cấp quyền bình đẳng tiếp cận cơ chế hôn nhân, Obama nhấn mạnh đến nền lập pháp tại Hạ viện liên bang, nơi đó sẽ cung cấp những phúc lợi thích ứng cho những phối ngẫu của nhân viên làm việc cho liên bang.

Tổng thống Hoa kỳ, Barack Obama

Nội dung vấn đáp theo ghi âm của Bạch ốc:

Câu hỏi: Được rồi, Tôi là Hector và là học sinh trường UT (tiếng vỗ tay), câu hỏi của tôi là, hôm qua ông nói về hũy bỏ quy chế "không hỏi không nói", và câu hỏi của tôi bây giờ là ông sẽ làm gì trong tiến trình mà theo đó những cặp đồng tính và những cặp dị tính đều được đối xử là công dân Hoa kỳ như nhau, i.e., hôn nhân đồng giới và hơn ngàn phúc lợi mà những cặp dị tính được hưởng sau khi họ kết hôn? (tiếng vỗ tay.)

Tổng thống: Xem nào, như tôi đã nói tối qua, niềm tin của tôi là, căn bản chính của hiến pháp là nếu quý bạn tuân hành luật pháp, nếu quý bạn tuân giữ những quy luật, chúng ta sẽ được đối xử như nhau không cần biết quý bạn là ai. (tiếng vỗ tay). Tôi thiết nghĩ căn bản đó áp dụng luôn cho những cặp đồng tính nam nữ. Cho nên trên tầm vóc liên bang, việc mà chúng ta đang cố gắng làm là phải chắc chắn những liên hệ phối ngẫu phải được công nhận trong mục đích mang đến phúc lợi cho họ, ví dụ như được phép thăm nuôi trong bệnh viện, những phúc lợi an sinh xã hội hoặc quyền thừa kế và nhiều thứ khác mà những cặp dị tính được công nhận

Tôi nghĩ chúng ta đang gặt hái thành quả, chúng ta thực sự có cơ hội thông qua luật đang được giới thiệu trước Hạ viện, hy vọng của tôi trong năm nay là sẽ hoàn tất riêng cho nhân viên và những người làm việc cho liên bang. Nhiều công ty thành đạt đã tự nguyện áp dụng hình thức này. Tôi nghĩ việc hợp lý và đúng nhất phải làm để trở thành nước dẫn đầu là phải bảo đảm cho mọi công dân được đối xử công bằng như nhau. (tiếng vỗ tay.)

Xem này, không cần biết quan điểm cá nhân của quý vị thế nào, nếu nhìn thấy ai đó làm việc cực nhọc suốt 30 năm dài mà không thể hưởng quyền tử tuất hay chuyển thừa nó cho người họ yêu mến nhất trên đời, người đã lo lắng giúp đỡ họ suốt đời, thì nó dường như không công bằng tý nào. Nó không đúng. (tiếng vỗ tay.) Và tôi nghĩ đó là việc đúng phải làm.

>> Video: Pres. Obama is Asked What is He Doing Now to Ensure Equal Rights for Gays

©
(Lược thuật theo Advocate)
 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.