Obama trước Hạ viện: Triển khai phúc lợi cho những cặp đồng giới

Obama trước Hạ viện: Triển khai phúc lợi cho những cặp đồng giới

Chủ đề:

6207a - Ngay sau ngày tái xác nhận sự ủng hộ hủy bỏ quy chế cấm quân nhân đồng tính công khai phục vụ trong quân đội, Tổng thống Barack Obama yêu cầu Hạ viện thông qua luật triển khai phúc lợi đến những cặp kết hợp đồng giới.

Tổng thống Hoa kỳ, Barack Obama

Trả lời câu hỏi trong phiên họp tại thị xã Tampa, Florida, Tổng thống Obama ghi nhận luật đang chờ tại quốc hội là luật triển khai phúc lợi đên những phối ngẫu của nhân viên làm việc cho liên bang, như tiền thừa kế an sinh xã hội của góa nhân và quyền thăm nuôi trong bệnh viện.

Ông Obama nói: "Hy vọng của tôi là chúng ta sẽ hoàn tất việc này".

Ông Obama hành xử như là quản nhiệm việc triển khai phúc lợi cho nhân viên liên bang đến với người phối ngẫu đồng giới. Ông kêu gọi hủy bỏ luật Bảo vệ Gia đình (defense of Marriage Act) vì nó ngăn cấm liên bang công nhận những liên hệ đồng tính và chấp nhận những phúc lợi của họ.

©
(Lược thuật theo Advocate)
 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.