Luật Kết hợp Dân sự của Hawaii gặp chống đối của nhóm "Gia đình Hawaii"

Luật Kết hợp Dân sự của Hawaii gặp chống đối của nhóm "Gia đình Hawaii"

Chủ đề:

WSU.3431 - Luật ban các quyền cho những cặp đồng giới được Ủy ban Thượng viện Hawaii cứu xét. Diễn đàn Gia đình Hawaii, tổ chức bảo trợ cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập về "pro-family" đến công chúng và cộng đồng giáo dân Công giáo, kêu gọi mọi người vận động hành lang với các Nghị sĩ để rút luật khỏi nghị trình.

LT-3431b-rings.jpg picture by LT_TT

Kết hợp Dân sự có thể được hợp pháp tại Hawaii

Nhóm này nói:

"Kết hợp Dân sự, Hôn nhân Đồng giới và Phối ngẫu Gia đình có cùng một ảnh hưởng hủy diệt hôn nhân như chúng ta đã biết.

"Khi chính quyền chấp thuận những phúc lợi phối ngẫu, thì họ đã như thự bút cho "hôn nhân đồng tính". Những phúc lợi phối ngẫu này gởi thông điệp thừa nhận của chính quyền về những quan hệ đó, và đẩy chúng ta tiến thêm một bước gần hơn trong việc hợp pháp hóa hôn nhân giữa hai người đồng giới.

"Hôn nhân dứoi mọi tên gọi thì vẫn là hôn nhân".

Luật Kết hợp Dân sự đã được Hạ viện thông qua với tỷ số phiếu 33-17.

Các phối ngẫu đồng tính cần phải đăng ký xin chứng thư hôn phối theo luật đề xướng bởi Lãnh tụ Đa số tại Hạ viện, ông Blake Oshiro, thuộc đảng Dân chủ. Các thành viên Thẩm phán đoàn, kể cả các vị Thẩm phán hồi hưu, các Giáo sĩ đều có thẩm quyền pháp định thực hiện các nghi thức Kết hợp Dân sự.

Đề luật cần sự thông qua của Thượng viện và Thống đốc ký lệnh ban hành thì mới trở thành luật có hiệu lực. Dự định hợp pháp hóa Kết hợp Dân sự đã bị thất bại vào năm ngoái.

Năm 1998, cử tri Hawaii tu chính hiến pháp cho phép dành "hôn nhân" cho riêng các cặp dị tính, ngăn cản các tòa án về "hôn nhân đồng tính".

Các cặp đồng tính và dị tính tại Hawaii đã có thể đăng ký quan hệ thừa kế lẫn nhau với một số phúc lợi giới hạn.

Hôn nhân đồng tính hiện được công nhận tại tiểu bang Massachusetts và Connecticut, trong khi kết hợp dân sự với đầy đủ quyền lợi của hôn nhân được công nhận tại các tiểu bang New Jersey, Vermont và New Hampshire.

 

Theo PinkNews

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.