Đồng tính không thể sinh con nên không thể kết hôn

Đồng tính không thể sinh con nên không thể kết hôn

Chủ đề:

5926a - Nguyên nhân mà Hội đồng Quy chế Gia đình Iowa không muốn đồng tính kết hôn bởi vì hai người nam hay hai người nữ không thể sinh con.

Quốc hội tiểu bang Iowa

Tốt! Vậy thì những người dị tính 50- 60 tuổi không thể có con huyết thống muốn kết hôn thì sao? Ổ, cái đó thì được. Nhưng sự thật, những người già này lại quấy rầy nhất.....Tại sao?

>> Phe chống hôn nhân đồng tính thúc đẩy "để cử tri quyết định"

>> Video: Phát ngôn nhân IFPC xúc phạm người già lão đuối sức và người hiếm muộn

©
(Lược thuật theo Queerty)

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.