Mạng lưới Phụ nữ Chuyển giới vùng châu Á-Thái bình dương

Mạng lưới Phụ nữ Chuyển giới vùng châu Á-Thái bình dương

Chủ đề:

5925a - Cộng đồng người chuyển giới trong 10 quốc gia vùng châu Á-Thái bình dương và phụ cận đã kết hợp thành lập một mạng lưới toàn cầu đầu tiên có tên Asia Pacific Transgender Network, để bênh vực quyền lợi xã hội, pháp lý và sức khỏe cho cộng đồng phụ nữ chuyển giới.

Cộng đồng người phụ nữ chuyển giới từ 10 nước châu Á-Thái bình dương cùng đứng lên nói "KHÔNG" đối với sự kỳ thị và cách ly bằng cách thành lập mạng lưới toàn cầu Asia Pacific Transgender Network (APTN). Sau 3 ngày họp sôi nổi, đưa đến quyết định APTN bao gồm toàn thể phụ nữ chuyển giới trong vùng, mục đích tranh thủ quyền lợi xã hội, pháp lý và sức khỏe cho phụ nữ chuyển giới.

Theo Cô Khartini Slamah, thành viên Nhóm Sáng lập và là Giám đốc chương trình Phụ nữ Chuyển giới thuộc tổ chức Pink Triangle Foundation (PT), Malaysia, đây là biểu hiện một dấu móc lịch sử của cộng đồng chị em chuyển giới trong vùng. Cô nói:

"Đã quá lâu, phụ nữ chuyển giới hiện diện bên cạnh nam đồng tính như là một nhóm phụ thuộc, nhưng giờ có sự công nhận rằng chúng tôi là những người khác họ, với những nhu cầu cá biệt của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ được tách ra khỏi chiếc dù nam đồng tính và được biết đến trong Chương trình The United Nations Joint Programme về HIV/AIDS (UNAIDS), để chấm dứt bị ngộ nhận là nam đồng tính. Phụ nữ chuyển giới không phài là đàn ông, chúng tôi có những vấn đề và nhu cầu riêng. Vì thế chúng tôi thành lập một mạng lưới chỉ nhấn mạnh đến những nhu cầu của phụ nữ chuyễn giới mà thôi".

Mục đích của APTN khuyến khích phụ nữ chuyển giới trong vùng châu Á-Thái bình dương kết hợp thành tổ chức tranh đấu để cải thiện sức khỏe, bảo vệ nhân quyền của họ và nâng cao giá trị đời sống và hạnh phúc trên phương diện xã hội. APTN được sự ủng hộ của 7 liên hội chị em của Asia Pacific Regional Networks on HIV/AIDS, Asia Pacific Coalition on Male Sexual Health (APCOM)Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW).

APTN chia thành 7 vùng với 7 nhóm dân chính. Mỗi nhóm được đại diện như sau:

-Danisha (Malaysia) for transgender drug users
-Jetsada Taesombat (Thailand) for transgender youth
-Jin Qiu (China) for China Sub-Region
-Khartini Slamah (Malaysia) for senior transgender women
-Laxmi Narayan Iripathi (India) for India Sub-region
-Leona Lo (Singapore) for Developed Asia Sub-region
-Luluk Surahman (Indonesia) for Insular Southeast Asia Sub-region
-Manisha (Nepal) for South Asia Sub-region
-Prempreeda Pramos Na Ayutthaya (Thailand) for the Greater Mekong Sub-region
-Sam Sela (Cambodia) for transgender people living with HIV
-Sulastri (Malaysia) for transgender sex workers
-Zahida Hijra (Bangladesh) for hijras
-Chưa có – for transgender Muslims
-Chưa có – for Pacific Sub-region

Muốn biết thêm chi tiết về APTN hoặc ủng hộ chương trình vui lòng liên lạc Cô Sitthiphan ở địa chỉ điện thư: hua07@gmail.com

©
(Lược thuật theo Fridae)
 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.