Bắt một nhịp cầu

Bắt một nhịp cầu

Chủ đề:

5845a - Một nhịp cầu bao giờ cũng mang lợi ích cho con người trong sinh hoạt hằng ngày. Nó giúp con người xóa bỏ hai bờ ngăn cách để gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, tình đoàn kết dân tộc khắng khít hơn.

Nhưng trong quá khứ đã có biết bao nhiêu nhịp cầu đưa đẩy nhau trở thành thù hận, vì lợi dụng đối tác, áp bức đối tác và tàn sát đối tác.

Đâu là nhịp cầu xây dựng?

Đã đọc qua hơn 20 bản tin nóng bỏng về nhịp cầu ngoại giao trong chuyến đi của Chủ tịch Nhà nước Việt nam Nguyễn Minh Triết. Ngoài những nơi khác, thì Vatican là địa điểm đánh dấu lịch sữ trong việc thiết lập nhịp cầu ngoại giao của Việt nam. Hầu hết các báo Anh ngữ cũng như Việt ngữ đều có nội dung tương tự, duy chỉ có một trang báo điện tử Anh ngữ National Catholic Reporter gây nhiều ngạc nhiên và đáng để lưu tâm.

Cái nội dung quan trọng và rõ ràng nhất mà các cơ quan truyền thông loan tải là lời khẳng định của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết ngay tại Vatican và trước mặt Pope Benedict XVI:

 
"VN nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.  
 

'Trên tinh thần đó, VN sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với tòa thánh trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, góp phần tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới".

(The State leader reaffirmed "Vietnam’s external policy of independence, self-reliance, friendliness, and as a trusted partner and responsible member of the international community.

“In this spirit, Vietnam is ready to boost relations with the Vatican on the basis of respecting fundamental principles of international law, thus making an active contribution to peace, co-operation and development the world over,” said Triet - AFP)

Không hiểu sao nội dung quan trọng được Chủ tịch Nguyễn Minh Triết khẳng định rõ ràng và đặt làm nền tảng cho nhịp cầu ngoại giao có tầm vóc quốc tế, lại bị cơ quan truyền thông thân Thiên Chúa giáo như National Catholic Reporter cắt bỏ. Tín đồ Thiên Chúa giáo rải rác khắp thế giới sẽ nghĩ rằng Vatican không cần tuân theo một căn bản luật pháp quốc tế nào trong việc ngoại giao với Việt nam. Có phải đây là chủ ý né tránh công ước quốc tế của Vatican, như đã từng né tránh khi không ký vào bản tuyên ngôn Liên hiệp quốc kêu gọi các nước trên thế giới xóa bỏ tệ nạn kỳ thị.

Ngoài ra, National Catholic Reporter còn tạo ra một viễn cảnh Pope sẽ thăm Việt nam và nhân dân Việt nam chen chúc tràn ngập đường phố chào mừng. Đưa ra viễn cảnh này có sớm quá chăng khi mà việc bang giao chưa thành tựu, khi mà Vatican không muốn nhắc tới công ước quốc tế cũng như nhân quyền và dân chủ. Còn nhớ không lâu trong chuyến thăm Úc của Pope, thành phố địa phưong tốn phí mất 59 triệu Mỹ kim tiền thuế của dân, cho tới giờ giáo hội vẫn chưa chịu hoàn lại. Đâu là nhịp cầu xây dựng, đâu là nhịp cầu áp đặt.

Thiết nghĩ trên quả địa cầu này, tương quan giữa hai đối tác là tương quan giữa hai người, không phải là giữa một đấng Thánh trên trời và một người trần luôn vâng phục.

LCC. Bùi Thanh Tòng

 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.