Mạng lưới Câu lạc bộ Khai Tâm tham gia báo cáo UNGASS 4

Mạng lưới Câu lạc bộ Khai Tâm tham gia báo cáo UNGASS 4

Chủ đề:

5796a - Nằm trong khuôn khổ hoạt động của các nhóm tự lực thuộc Liên Minh Xã Hội Dân Sự (LMXHDS ) Hợp tác Phòng Chống HIV/AIDS, theo thông lệ 2 năm một lần, dựa trên quy chế của Liên Hiệp Quốc là các nước phải đệ trình về các chỉ số thực tế hoạt động trong công tác PC/HIV/AIDS và để chuẩn bị cho đợt báo cáo toàn quốc sắp tới vào ngày 15 tháng 1 / 2010 ,LMXHDS đã tổ chức hội nghị tổng kết báo cáo để tập trung ý kiến cho tổng kết quốc gia.

Mạng lưới câu lạc bộ Khai Tâm đã tham dự hội nghị

Đại Đức Thích Đồng Hoàng, trưởng ban điều hành Mạng lưới câu lạc bộ Khai Tâm đã tham dự hội nghị này và đã báo cáo kết quả hoạt động, đồng thời nhân dịp này ông cũng đã có những đề xuất ý kiến để tăng cường các hoạt động của mạng lưới trong thời gian tới. Trước đó vào ngày 12 tháng 11 năm 2009, chủ nhiệm các nhóm thuộc mạng lưới của CLB gồm nhóm MSM , GSG , nhóm Học sinh sinh viên , nhóm cộng đồng cũng đã có buổi tập trung họp , đóng góp nội dung cho đợt Hội Nghị này tại trụ sở của CLB

Trong 6 tháng hoạt động, các nhóm thuộc mạng lưới Khai Tâm đã tiếp cận được với 642 người . Tư vấn , chuyển gởi xét nghiệm cho hơn 300 ca . Hiện nay Mạng lưới CLB-Khai Tâm đã phân nhánh được ở 3 Tỉnh, thành phố, đó là Quảng Nam, Đà Nẵng và thành phố Huế.

Quang Hùng (CLB Khai Tâm Đà Nẵng)

 

Phản hồi của bạn đọc

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.