Tòa Thượng thẩm bác bỏ vụ kiện chống Phối ngẫu Chung thân

Tòa Thượng thẩm bác bỏ vụ kiện chống Phối ngẫu Chung thân

Chủ đề:

5514a - Tòa thượng thẩm tiểu bang Wisconsin đã bác bỏ vụ tranh tụng đối với luật Phối ngẫu Chung thân của tiểu bang.Luật được áp dụng vào ngày 2-8-2009, khiến Wisconsin trở thành tiểu bang đầu tiên trong vùng trung-tây Hoa kỳ thông qua luật bởi quốc hội.

Tòa không cho biết lý do bác bỏ vụ khiếu kiện, làm cho những phần tử chống đối quyền đồng tính nghĩ rằng họ sẽ có thể thành công tại tòa dưới.

Tòa bác bỏ vụ khiếu kiện chống lại luật Phối ngẫu Dân sự

Tổ chức chống đồng tính Wisconsin Family Action đã khởi kiện và cho rằng luật Phối ngẫu Dân sự vi phạm hiến pháp, vì tu chính hiến pháp của tiểu bang năm 2005 ngăn cấm Hôn nhân Dân sự và Kết hợp Dân sự dành cho người đồng tính.

Kết hợp Dân sự tại Wisconsin cho phép những cặp đồng tính hưởng một số quyền lợi như quyền thăm viếng bạn đời trong nhà thương, quyền vắng mặt có lương (sick-leave) để thăm nuôi bạn đời và quyền thừa kế.

Tuy nhiên luật chỉ cho phép ngừoi đồng tính hưởng chưa tới 1/4 số quyền lợi mà những cặp dị tính đang được hưởng. Thống đốc tiểu bang Jim Doyle, thuộc đảng Dân chủ đã ký ban hành vào tháng Sáu vừa qua.

©
(Lược thuật theo PinkNews)