Vận động gây quỹ cho hôn nhân đồng tính tại California

Vận động gây quỹ cho hôn nhân đồng tính tại California

5510a- -Ngay sau ngày kỹ niệm Pro 8 tước quyền đồng tính, những nhà bênh vực hôn nhân đồng tính tung ra một cuộc vận động gây quỹ mới với mục đích đưa vấn đề này vào cuộc bầu phiếu phổ thông trong năm tới.

Pro 8 là luật dân bầu tước quyền kết hôn đồng tính chỉ 5 tháng sau khi nó có hiệu lực trong tiểu bang California.

Dự án gây quỹ được tuyên bố ngày hôm qua trong các cuộc mít tinh tại San Francisco, Los Angeles, San Diego và Fresno

Cư dân California có thể sẽ bầu về hôn nhân đồng tính vào năm tới

Được tổ chức bởi Yes! on Equality và TruthandHope.org cộng tác với Restore Equality 2010, và cuộc vận động mang tên Million for a Million có mục đích gây quỹ một triệu mỹ kim cần thiết và thu thập hơn một triệu chử ký ủng hộ để có thể đưa vấn đề bình đẳng hôn nhân vào cuộc bầu phiếu.

Tuy nhiên, Tổ chức Eqality California, một tổ chức đồng tính khác, đề nghị dùng nổ lực vào trọng tâm cuộc bầu phiếu năm 2012 thay vì 2010, cho rằng cuộc chiến cho những trái tim và tinh thần có thể sẽ đạt thắng lợi một cách chắc chắn trong khung thời gian đó.

Chaz Lowe, sáng lập viên tổ chức Yes! on Equality, nói:

"Chúng ta không thể để cho National Organisation for Marriage (NOM) và nhóm của họ sẳn sàng tung hằng triệu mỹ kim, tha hồ vận động những luật lệ và tráo trở sự thật, từ chối những quyền căn bản của chúng ta đã được ghi trong tu chính điều 14 của Hiến pháp Hoa kỳ: bảo vệ sự bình đẳng trước luật pháp.

"Với ngôn ngữ chính xác trên lá phiếu, thăm dò của chúng ta cho thấy sự ủng hộ thống nhất đối với hôn nhân đồng tính tại California. Với cuộc vận động đúng mức, chúng ta tin tưởng sẽ thắng".

Lowe tin tưởng có đa số trong tiểu bang ủng hộ hôn nhân đồng tính, đặc biệt nếu dự luật bao gồm sự bảo vệ Điều răn thứ Nhất của các giáo hội, để không nhà thờ nào bị áp lực thực hiện hôn nhân đồng tính nếu họ không muốn.

Eugene Hedlund, sáng lập viên của TruthandHope.org nói:

"Điểm duy nhất chúng ta học được từ Maine tối qua là lực lượng chống đối bình đẳng vẫn còn mạnh mẽ nhưng không phải không phá vỡ được. Tất cả những sai biệt rất khít khao, chứ không như triền dốc, y như là tại California.

"Tổ hợp luật sư Frank Schubert và NOM sẽ quyết đinh ai là người có những quyền gì tại nước Mỹ, hay là mọi người sẽ quyết định? Có phải California một lần nữa sẽ dẫn đầu chẳng những trong nước mà còn trên thế giới về sự phát triển, sự bao dung và những tư tưởng tiến bộ hay, California chỉ còn là kỹ niệm?

Cuộc vận động gây quỹ Million for a Million sẽ bao gồm gây quỹ trực tuyến xuất hiện trên internet của hơn 400,000 nhà hoạt động trong khối quần chúng, những buổi gây quỹ trực diện cũng sẽ được thực hiện tại Bắc California, Nam California và vùng thung lủng miền Trung, sẽ vươn tới những nhà hảo tâm trong cộng đống LGBT tại California và khắp đất nước. Lowe kết luận:

"NOM đang tấn công và trình bày hình ảnh lệch lạc ở từng tiểu bang qua từng tiểu bang về những gia đình LGBT, đánh mạnh vào sự sợ hãi của mọi người khi họ đi bầu và làm tổn thương tất cả chúng ta trong tiến trình bầu phiếu. Họ phải chấnm dứt.

"Chúng ta cần một cộng đồng và những bạn đồng minh hiểu rằng họ có quyền chọn lựa hoặc để những tấn công này tồn tại hoặc đứng lên vì quyền bình đẳng mà chúng ta đáng được hưởng. Chờ đợi không phải là một phương sách".

©
(Lược thuật theo PinkNews)