Hôn nhân đồng tính: Cái gì là trọng đại?

Hôn nhân đồng tính: Cái gì là trọng đại?

Chủ đề:

5337a - Trước tiên và trên hết, tôn giáo và nhà nước hoàn toàn riêng rẽ khi nói đến luật pháp tại Hoa kỳ.Nên khi tôn giáo nói rằng theo ý muốn của Thượng đế của họ, chỉ có người nam và người nữ kết hợp với nhau thì không có nghĩa gì ở lãnh vực này.

Nước Mỹ không phải là Tin lành, Hồi giáo, Do thái giáo, Mormon, Thiên chúa giáo hay bất cứ tôn giáo nào ngoài kia. Và lăng tẩm, tượng đài kỹ niệm ghi ơn những danh nhân vị quốc có thể chứng nhận hàng trăm trong số họ, chúng tôi là những người dân chủ phi tôn giáo, Thế thôi!

Suốt thời gian vận động tranh chức Tổng thống, ông Obama không bao giờ đứng về phía hôn nhân đồng tính hay chống đối nó. Tôi biết những kẽ chụm vào nhau tấn công ông vì cái tên và màu da, nhưng mỗi ứng viên đều phải hội đủ tiêu chuẫn học lực trung học để mà được xem như là một ứng viên hợp lệ. Ít ra thì tôi cũng hài lòng là người da màu cuối cùng rồi cũng được rời khỏi danh sách thành phần tiêu cực.

Nếu Britney Spears có thể mở tiệc với một trong những bạn trai tại Las Vegas và kết hôn theo cảm hứng, rồi hủy bỏ hôn nhân ngày hôm sau, thì tại sao một cặp đồng tính yêu nhau không thể kết ước hôn nhân? Tại sao xã hội chúng ta lại ban nhiều ưu tiên cho một cặp "dị tính qua đêm" quyền kết hôn tại Las Vegas, mà lại không, đối với những cặp đồng tính đã sống với nhau 3 năm, 5 năm hay 10 năm....trong tình yêu chân thật? Tỷ lệ ly dị tại Mỹ hiện nay là 50%, tôi muốn đánh cuộc rằng hôn nhân đồng tính có mức thành tựu cao hơn hôn nhân dị tính.

Có thể tôi là người già trước tuổi. Tuy nhiên, nhìn lại những giới hạn trước kia đối với nhân quyền trong đất nước chúng ta, bắt đầu với nô lệ và phụ nữ, họ không có quyền bầu phiếu, những người da màu chỉ được xem là loại "2/3 giống người" và bị xa lánh, không có đồng tính trong quân đội,....rồi tất cả đều trôi qua. Nhưng ngày nay, năm 2009, hôn nhân đồng tính vẫn còn bị cấm chỉ. Tôi nghĩ chúng ta nhìn lại quá khứ 10, 20, 30 năm, đồng tính cũng không có quyền lợi như mọi người nêu trên. Tại sao việc này có thể xãy ra trên mảnh đất tự do và là ngôi nhà của sự dũng cảm?

Có đúng chúng ta được tự do thật sự không?

©