Obama tiến cử nữ đồng tính trong vai trò Uỷ viên

Obama tiến cử nữ đồng tính trong vai trò Uỷ viên

Chủ đề:

5108a - Tổng thống Hoa kỳ, Barack Obama đã tiến cử một nữ đồng tính vào chức vị Uỷ viên của Hội đồng Tạo Bình đẳng Trong Việc làm.Bà Chai R Feldblum được coi là người đồng tính công khai đầu tiên được tiến cử vào Hội đồng.

Bà Chai R. Feldblum giang sư tại phân khoa luật thuộc đại học Georgetown, bà có kinh nghiệm phong phú về các vấn đề pháp luật ảnh hưởng đến người đồng tính ví dụ như Luật lao động không kỳ thị HIV và các luật liên hệ.

Chai R Feldblum được tiến cử vai trò Uỷ viên

Lúc tuyên bố giới thiệu tất cả những người được tiến cử, Tổng thống Obama nói:

"Những vị này sẽ mang đến sự cống hiến chuyên nghiệp trong những lãnh vực cá nhân để phục vụ hữu hiệu Ban Tham mưu và cho nhân dân Hoa kỳ.

"Trong lúc chúng ta ra sức thúc đẩy quyền bình đẳng, giữ an toàn quốc gia, đưa xứ sở trở lại sự phồn thịnh, tôi mong mỏi được cùng cộng tác với những cá nhân được tôi luyện kỹ càng này trong những tháng năm tới".

Nếu Thượng viện chấp thuận bổ nhiệm, thì bà Feldblum sẽ phục vụ với nhiệm kỳ 5 năm.

©
(Lược thuật theo PinkNews)