Toà Giám mục Tân giáo Florida cho phép chúc phúc hôn nhân đồng tính

Toà Giám mục Tân giáo Florida cho phép chúc phúc hôn nhân đồng tính

Chủ đề:

5152a - "Đã từ rất lâu trong đời sống của giáo hội Tân giáo, chúng ta đối mặt với thực trạng về tình dục con người.Chúng ta vật vã với những ai tới và những ai đã ra đi, những ai có thể được tấn phong và những ai không được, những quan hệ nào được chúc phúc và những quan hệ nào không được.

"Với thông điệp Cách mạng C056 trong Đại Nghị hội lần thứ 76 hồi tháng Bảy, chúng ta đã hé mở cánh cửa cho phép các mục sư đáp ứng mục vụ đối với những cặp đồng giới kết hôn hợp pháp trong phạm vi lãnh thổ mà hôn nhân dân sự được cho phép.

Tiểu bang Florida, Hoa kỳ

"Nương theo đó, Tôi có ý định giao thẩm quyền cho các giáo sĩ trong giáo phận thực hiện thánh lễ chúc phúc cho các cặp kết hợp đồng giới đã chính thức kết hôn hợp pháp tại các tiểu bang hay đất nước đã cho phép họ. Thẩm quyền này không áp dụng vào các trường hợp Kết hợp Dân sự, Phối ngẫu Chung thân hay những công nhận hợp pháp nào khác với hôn nhân, việc này không hề hơn hay kém so với những việc chúng ta từng thực hiện cho các cặp dị tính, những người muốn liên hệ của họ được chúc phúc bởi giáo hội - thì họ phải kết hôn.

"Tôi muốn nhấn mạnh hai điểm:

"Thứ nhất, Đại Nghị hội không cho phép các giáo sĩ Tân giáo thực hiện hôn lễ đồng tính, và vì thế, tôi cũng không thể trao quyền cho bất kỳ giáo sĩ nào thực hiện thánh lễ hôn phối trong phạm vi giáo phận.

"Thứ hai, không một mục sư nào trong giáo phận này bị áp lực có bổn phận thực hiện thánh lễ mà theo cảm giác lương tâm của họ cho là không thích hợp.

"Tôi đã chỉ định một uỷ ban đại diện giáo sĩ trong giáo phận, lãnh đạo bởi quản nhiệm Douglas McCaleb thuộc giáo xứ Trinity Cathedral, thiết lập những hướng dẫn về nghi thức áp dụng vào mục vụ chúc phúc cho các cặp đồng tính. Tôi mong rằng những hướng dẫn này trong vòng 4 đến 6 tuần sẽ sẵn sàng để quý mục sư cần tới.

"Nếu quý vị có thắc mắc hay quan tâm gì, xin đừng e ngại hãy liên lạc với tôi ở địa chỉ điện thư: bishopfrade@aol.com

©
(Lược thuật theo 365Gay)